Hälsning från år 7 i Sjeltie – Saepmie

Åsele (Sjeltie på sydsamiska) är sedan 2018 en samisk förvaltningskommun. Torsdagen 1/2 hade vi i år 7 besök av Elna Fjellström och Leisa Renfjell, båda samiska koordinatorer i Åsele. I Elnas och Leisas uppdrag ingår bland annat att implementera lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt att jobba med språkrevitalisering och ökat samiskt synliggörande. 

I kursplanerna i både historia och samhällskunskap ska vi elever lära oss om den samiska kulturen och samernas rättigheter både som nationell minoritet och urfolk. Elna och Leisa berättade för oss under passet om vad Saepmie är, vem som är same, om samernas ställning som urfolk samt visade kläder och traditionella slöjdföremål. De pratade också samiska med oss mellan varven men översatte till svenska också!

Vi lärde oss fler nya saker och i slutet av lektionspasset fick vi skriva ner och skicka med Elna och Leisa vad vi hade lärt oss!

Elna och Leisa kommer tillbaka v. 9 och träffar oss igen!

Buerie heelsegigujmie – ALLA elever i årskurs 7, Åsele Centralskola

Prata med ditt barn om sömn

Det har gått ut ett meddelande till vårdnadshavare på högstadiet via Quiculum angående sömn och skolprestationer utifrån skolans oro kring att många elever är trötta och vittnar om att de inte sover så bra som de skulle behöva.

Här finns mer att läsa om detta:

I avhandlingen ”Jag vill sova men jag kan inte – ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn” (2022) konstateras att ungdomar som sover för lite vill ha involverade föräldrar som hjälper dem med trygghet, rutiner och struktur. Läs mer här: https://www.hb.se/om-hogskolan/aktuellt/nyhetsarkiv/2022/juni/manga-unga-sover-for-lite–ny-avhandling-visar-vagen-framat/

Några generella råd från avhandlingen att ta med i ditt/ert samtal med din/er ungdom gällande sömn:

  • Låt din ungdom berätta om sin sömn och det som påverkar den.
  • Lyssna genuint till din ungdom – kanske har ungdomen inte tänkt på att sömnen är bristfällig. Kanske tror ungdomen att sömnsvårigheter inte går att göra något åt.
  • Öppna upp för existentiella funderingar – tankar och oro kan göra att ungdomen har svårt att sova.
  • Gör din ungdom delaktig i beslut.

Skolskjutszon

Vänligen respektera busshållplatsen vid skolskjutszonen!

För att minska olycksrisken ber vi er att använda på- och avstigningsplatsen längs långsidan på lågstadiet eller gästparkeringen på andra sidan vägen mittemot infarten till skolgården i samband med att bussarna lämnar och hämtar våra elever vid skolskjutszonen.

Betyg

Hej vårdnadshavare!

Som tidigare meddelats skickas terminsbetyg inte ut i pappersform eftersom vi fr.o.m. i höstas använder läsplattformen Quiculum. Därmed ska betyg kunna visas direkt där (fr.o.m. 22/12).

För att kunna se betyg behöver man logga in i Quiculum via en internetläsare (ex. Chrome, Safari, Edge el. liknande). Betyg går inte i dagsläget att se via appen.

Surfa till adressen https://asele.quiculum.se/login och logga in.
Gå därefter in på Elevkort och sen Studieplan – DÄR kan du/ni se betyget!

Se manual nedan: