Gymnasievalet 2020

Till dig som går i Åk9 och ska göra dina gymnasieval så finns det några viktiga datum att hålla reda på!

Dessa viktiga datum inför gymnasievalet är:

4:e maj
Sista dagen att göra dina val.

Logga in på
https://ansokan.gymnasieantagningen.nu/inloggning2.asp
och kolla så att din email stämmer.

Du kan trycka på ”glömt lösenord” om du tappat lösenordet.

29:e juni – 6:e augusti
Antagningsbesked

OBS!
Antagningsbesked skickas inte ut med brev i juni
.

Du måste gå in på:
https://ansokan.gymnasieantagningen.nu/inloggning2.asp

Tacka ”JA” även om du blivit antagen till ditt första val.

Om du har kommit in på val 2 eller lägre och är nöjd med det måste du svara att du inte vill stå kvar som reserv.

Lycka till!
Er Studie- och yrkesvägledare Anna Levander
Om du har frågor -> anna.levander@aselecentralskola.se

Publicerat i Åsele Centralskola | Kommentarer inaktiverade för Gymnasievalet 2020

Har du behov av barnomsorg om förskola/fritidshem, grundskola måste stänga med anledning av covid-19 (coronavirus)?

Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Hur ser processen ut- vem gör vad?

 1. Åsele kommun
  – ska vid stängning informera vårdnadshavare om att omsorg finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Vår informationskanal vid stängning är i första hand Tempus.
 2. Vårdnadshavaren
  – för en dialog med sin arbetsgivare om du som vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.
  – ansvarar för att på egen hand ordna omsorg.
  – om inte omsorg kan ordnas på annat sätt, anmäler vårdnadshavaren sitt behov av omsorg till Åsele Kommun, se under länkar.
  Mer information:
  https://www.msb.se/contentassets/80ac968de6754c0095f305cfcad18448/informationsblad-till-vardnadshavare.pdf
 3. Verksamhetsutövare/arbetsgivare
  – gör en bedömning av om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3. Bedömningen om vad som är samhällsviktigt ligger hos respektive organisation/företag. De ska inte lämna in denna bedömning till någon. Arbetsgivaren gör en bedömning av vilken verksamhet inom den egna samhällsviktiga verksamheten som är prioriterad och vilken personal man behöver för att klara detta, det vill säga verksamhetens behov av personal och nyckelkompetens samt den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla den på en acceptabel nivå.
  Mer information:
  https://www.msb.se/contentassets/7150bbade82c4bd18d9d162556387121/informationsblad-till-verksamhetsutovare.pdf
  https://www.msb.se/contentassets/0607c97a1b3f4692b80372c68d9a6d7a/stod-till-verksamhetsutovare—-ar-min-verksamhet-samhallsviktig-vid-en-stangning-av-forskola-fritidshem-eller-annan-pedagogisk-verksamhet.pdf
 4. Åsele Kommun
  – beslutar om vem som ska erbjudas omsorg. Om Åsele kommun är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig verksamhet får den, om det är nödvändigt, begära att behovet styrks med intyg från verksamhetsutövaren.
 5. Beslut
  Åsele kommun meddelar beslut om barnomsorg till vårdnadshavaren och var barnet/eleven kommer att vistas under stängning.

Länkar:
krisberedskap.nu
folkhalsomyndigheten.se
msb.se
Ansökan om plats MSB (PDF)

Publicerat i Åsele Centralskola | Kommentarer inaktiverade för Har du behov av barnomsorg om förskola/fritidshem, grundskola måste stänga med anledning av covid-19 (coronavirus)?

Till vårdnadshavare med elever i grundskolan

Utifrån rådande läge följer skolan de direktiv som kommer från Folkhälsomyndigheten och Skolverket gällande covid-19. 

Folkhälsomyndighetens direktiv:

 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta minst 30 sekunder/gång.
 • Hosta och nys i armvecken.
 • Skydda dig och andra från smittspridning.
 • Håll avstånd.

Skolan har idag vidtagit följande åtgärder.

 • Skolans lokaler är begränsade till elever och personal.
 • Matsalen har vidtagit åtgärder tex bestick finns på borden m.m.
 • Utvecklingssamtal genomförs via digitala verktyg inte på plats i skolan.
 • Forum och föräldramöten kommer inte att genomföras.
 • Simundervisningen har stoppats fr.o.m. vecka 15.

Detta för att minska/hålla nere smittspridning.

I nuläget har inga direktiv kommit för att stänga ner skolan. 

Grundskolans elever har skolplikt och de elever som inte är sjuka eller uppvisar symtom ska vara i skolan för att få sin undervisning tillgodosedd.

Är elever frånvarande under en längre tid kommer vårdnadshavare att kontaktas av skolsköterskan.

Vi följer direktiv från Folkhälsomyndigheten och Skolverket

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, så nu hjälps vi åt att hålla nere smittspridningen så gott vi kan.

Med vänlig hälsning

Skolledningen 
Yvonné, Susanne och Anita

Publicerat i Åsele Centralskola | Kommentarer inaktiverade för Till vårdnadshavare med elever i grundskolan

Årets äggkläckning

Nu är årets äggkläckning igång. Ni kan följa allt via vår livestream.

Publicerat i Åsele Centralskola | Kommentarer inaktiverade för Årets äggkläckning