Välkommen tillbaka till ett nytt läsår!

Åsele Centralskola börjar onsdag 25/8 kl. 08.00.
Skoldagen i Åsele avslutas kl. 13.00 och skolskjutsarna avgår kl. 13.10.

Fredrika skola börjar onsdag 25/8 kl. 08.15 och avslutas kl. 13.00. Skolskjuts avgår direkt efter skolans slut.

Viktigt inför skolstart gällande Covid-19

Vi fortsätter med förbyggande åtgärder för att förhindra smittspridning tills annat anges

Exempel på förebyggande åtgärder är:

 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien
 • Undvik större samlingar så som exempelvis samlingar i aulan, samt samlingar i trånga lokaler.
 • Förlägg möjliga delar av undervisningen utomhus, särskilt under de första veckorna av terminen.
 • Arbeta om möjligt i mindre grupper
 • Möjliggör för skolans personal att fortsatt utföra de arbetsuppgifter som går hemifrån.
 • Fortsätt att se över möjligheten till alternativt genomförande av möten med vårdnadshavare, exempelvis digitalt eller utomhus.

(Endast elever och personal får vistas skolan)

 • Påminn elever, vårdnadshavare och personal om att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Det är särskilt viktigt att elever, personal och vårdnadshavare stannar hemma även vid milda symtom på covid-19.
 • Påminn om vikten av att följa allmänna råd även på fritiden och vid fritidsaktiviteter.

Sammanfattningsvis:

 • Stanna hemma vid milda symtom och om du är sjuk.
 • Håll avstånd.
 • Tvätta händerna.
 • Testa dig om du har symtom.

/Skolledningen

Information från skolsköterska

Leta efter löss innan skolstart

Det är störst risk att få huvudlöss på sommaren, när de är som mest aktiva. När skolterminen börjar kan lössen spridas. Luskamma därför barnen och behandla de barn som har levande löss innan skolan börjar. Det är det bästa sättet att förhindra lusepidemier.

Läs mer på : https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar–besvar/hud-har-och-naglar/harbotten-och-harsackar/huvudloss/#

HPV vaccination

Vaccination erbjuds nu gratis till både flickor och pojkar i ÅK 5.

För mer information se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bra-att-veta-om-hpv/

Godkännande och info-blad skickas hem till berörda föräldrar kommande veckor.

Gymnasieinformation

Den slutliga antagningen blev klar den 28/6 och eleverna kan nu logga in för att se och svara på sitt antagningsbesked.
https://www.gymnasieintagningen.nu

Sista svarsdagen är den 6/8.


Inackorderingsblankett finns att hämta på Åsele kommuns hemsida www.asele.se
Direktlänk: https://asele.se/media/1419/ansokan-om-inackorderingstillagg.pdf
Blanketten lämnas in på skolkontoret

Vid hjälp eller frågor kring detta, kontakta Gunilla Andersson Studie- och yrkesvägledare, gunilla.andersson@aselecentralskola.se