Information till elever och vårdnadshavare åk 9

Sommarlovet är på inkommande och eleverna ska påbörja nya äventyr utanför högstadiets lokaler. Denna information är en enkel vägledning i vad som händer under sommaren och vid gymnasiestarten.

Den 28:e juni kommer det slutgiltiga antagningsbeskedet för gymnasiet. Eleverna ska då
logga in på sina konton och svara på antagningsbeskedet. Sista svarsdag är 2:a augusti men mitt råd är att ni svarar när beskedet kommer i juni eller senast i mitten av juli.
Om man inte svarar så räknas det som att man tackar nej.
All information om hur man ska svara på beskedet, om antagningen, reservantagning och urvalet hittar ni på följande länk:
https://www.gymnasieantagningen.nu/barn-och-utbildning/gymnasieskola/gymnasieantagningen-for-vasterbottens-lan/soka-och-komma-in
Samtliga elever har ett personligt konto som de loggar in på med det lösenord de tidigare använt för att göra sina gymnasieval. Om denna tappats bort kan SYV kontaktas.

Under tiden gymnasietiden, fram tills första halvåret då man fyller 20 år, finns det olika typer av hjälp att få. De bidrag och ersättningar som finns brukar gå under benämningen “Studiehjälp”. Studiebidraget som ges till eleverna under gymnasiet är 1250 kronor.
På CSN:s hemsida kan man läsa mer om vad de innebär och hur man tar del av dem. 
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/bidrag-for-gymnasiestudier-i-sverige.html

För de elever som ska bo på annan ort finns det möjlighet att söka inackorderingstillägg. Inackorderingstillägget är baserat på avståndet till hemorten. Detta är ett bidrag som är avsett för t.ex. elevens hyreskostnad. Var man söker inackorderingsbidrag beror på om det är en kommunal gymnasieskola eller en fristående gymnasieskola. Om det är en kommunal gymnasieskola så ansöker ni om bidraget hos Åsele kommun.
Blanketten som ska ifyllas finns att ladda ner på följande sida:
https://www.asele.se/media/1419/ansokan-om-inackorderingstillagg.pdf
Blanketten skall vara inlämnad eller skickad per post till skolexpeditionen, Åsele centralskola, senast 20 augusti.
Är det en fristående gymnasieskola görs ansökan hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden).
Blankett och information finns på följande sida:
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/tillagg-till-studiestodet/for-gymnasiestudier/inackorderingstillagg.html

Ansökan om busskort kommer till att förändras inför kommande läsår. Som det ser ut i
skrivande stund så kommer ni att ansöka om busskorten hos SYV på Åsele Centralskola.
Återkommer med mer information när detta är helt klart.

En rekommendation är att ni regelbundet besöker gymnasieskolornas hemsidor för att hålla er uppdaterade på eventuella förändringar inför höstterminen. Har ni frågor som gäller elevens gymnasieskola kontaktar ni personal på den skolan. 
En sammanställning med länkar till länets gymnasieskolor hittar ni på följande sida:
https://www.gymnasieantagningen.nu/barn-och-utbildning/gymnasieskola/gymnasieantagningen-for-vasterbottens-lan/gymnasieskolor

Om det finns några frågor i samband med gymnasieantagningen kan ni kontakta SYV.
Veckan efter midsommar samt första veckan i augusti är SYV i tjänst och nås på mejl och telefon.
Kontaktuppgifter samt denna information hittas på Åsele centralskolas hemsida:
http://www.aselecentralskola.se/

Trevlig sommar / Tomas Lilja, SYV