Matematik

 Matte År 8 HT-21

 
 

tis

ons

fre

Läxor

34

 
  1. Taluppfattning

1.1 

Räkna med bråk

1.1 

Räkna med bråk

 

35

1.2 

Addition och subtraktion av bråk

1.2 

Addition och subtraktion av bråk

1.2 

Addition och subtraktion av bråk

 

36

1.3

 Multiplikation av bråk

1.3 

Multiplikation av bråk

1.3 

Multiplikation av bråk

Läxa 1 s.266

37

1.4 

Division av bråk

1.4 

Division av bråk

1.4 

Division av bråk

 

38

1.5 

Potenser

1.5 

Potenser

1.5 

Potenser

Läxa 3 s.268

39

1.6 

Tiopotenser

1.6 

Tiopotenser

1.6 

Tiopotenser

 

40

Blandade uppgifter

Blandade uppgifter

Träna taluppfattning

Utveckla taluppfattning

Förmågorna i fokus

 

41

Prov kap 1

  1. Samband och förändring

2.1 Andelen

2.1 

Andelen

Programering

Läxa 5 s.270

42

2.1 

Andelen

2.2 

Jämförelse och förändringar

2.2 

Jämförelse och förändringar

 

43

2.2 

Jämförelse och förändringar

2.3 

Det hela

2.3 

Det hela

 

44

Höstlov

 

45

2.3 

Det hela

2.4 

Delen

2.4 

Delen

 

46

2.5 

Ränta

2.5

 Ränta

2.5 

Ränta

Läxa 7 s.272

47

Blandade uppgifter

Blandade uppgifter

Träna samband och förändring

Utveckla samband och förändring

 

48

Prov kap 2

  1. Geometri

3.1 

Omkrets och area

3.1 

Omkrets och area

 

49

3.1 

Omkrets och area

3.2 

Cirkelns area

3.2

 Cirkelns area

Läxa 9 s.274

50

3.3

 Volym och begränsningsarea

3.3 

Volym och begränsningsarea

3.3 

Volym och begränsningsarea

Programering

 

51

3.4 

Enheter och volym

3.4 

Enheter och volym

  
     
 
Matematikboken på internet:

www.matematikbokenxyz.se

Länk till matematikbokens webbappar