Matematik

År 8

Matematikplanering vt-20 åk 8

Vecka Må  35 min Ti  60 min Fr  100 min Läxa
2 Lov Lov Repetition
3 Provgenomgång Repetition Omprov kap 3
4 4.1 Omkrets, area 4.1 4.2 Cirkelns area 13: 1-7
5 4.2 4.3 Rätblock, kub 4.4 Volymenheter
6 4.4 4.5 Prisma, pyramid 4.5
7 4.5 4.6 Cylinder, klot 4.6 15: 1-7
8 4.6 Blandade uppg Programmering/2
9 Blandade uppg Repetition Prov kap 3-4
10 Lov Lov Lov
11 5.1 Ekvationslösn. 5.1 5.2 Obekanta i 2 led
12 5.2 5.2 5.3 Problemlösn. I 17: 1-9
13 5.3 5.4 Förenkla ekv. 5.4
14 5.5 Problemlösn. II 5.5 5.5
15 Blandade uppg Prov kap 5 Lov
16 Lov Lov Lov
17 6.1 Sannolikhet 6.1 Programmering/2 20: 1-7
18 6.2 Flera steg 6.2 Lov
19 6.3 Tabeller, diagram 6.3 6.4 Relativ frekvens
20 6.4 6.4 6.5 Cirkeldiagram 24: 1-7
21 6.5 Blandade uppgifter Lov
22 Blandade uppgifter Repetition Prov kap 5-6
23 Lov Programmering
24

Matematikboken på internet:

www.matematikbokenxyz.se

Länk till matematikbokens webbappar