Matematik

År 8 Matteplan ht-20

Vecka
Tisdag (50 min)
Onsdag (60 min)
Fredag t.1 (50 min)
  • t.5 (70 min)
Läxa
34
Böcker
Start med 1.1 Andelen
1.1
1.2 Höjning och sänkning
läxa 1
s. 316
uppg 10-12
35
1.2
1.3 Hur stor är delen?
1.3
 Programmering
36
1.3
1.3
1.4 Hur stor är delen?
1.4
läxa 2
s.318
uppgift 10-12
37
1.4
1.5 Det hela
1.5
1.5
38
1.5
1.6 Ränta
1.6
1.6
läxa 4, sid.321-322
uppg. 6-10
39
Repetition
PROV kap 1
Programmering
träna mera/ fördjupning
40
2.1 Jämföra och räkna med bråk
2.1
2.1
2.2 Addition och subtraktion av bråk.
läxa 5
sid 324
uppg. 6-12
41
2.2
2.2
2.3 Multiplikation av bråk
2.3
42
2.3
2.4 Division av bråk
2.4
2.4
läxa 7 veckans problem s. 328
43
2.5 Potenser
2.5
Programmering
2.6 tiopotenser
44
Höstlov
45
2.6
repetition
Prov kap 1+2
46
träna mera/ fördjupning
3.1  Algebra och mönster
3.1
3.2 Mönster
47
3.2
3.3 Förenkling av uttryck
Programmera
3.3
Läxa 10
s 334
uppg 10-12
48
3.4 Uttryck med paranteser
3.4
3.5 Multiplikation av paranteser
3.5
49
3.5
3.6 Uttryck med potenser
3.6
3.6
läxa 12
s. 338
uppg.9-12
50
repetera
Prov kap 3
4.1 Omkrets och area
4.1
51
4.2 Cirkelns area
4.2
4.3 Rätblock och kub
4.3
Matematikboken på internet:

www.matematikbokenxyz.se

Länk till matematikbokens webbappar