Svenska

Nationella proven i svenska

HT:

Det muntliga provet genomförs i grupp (4-5 elever) under veckorna 45-50.
Tid per grupp: max 110 minuter

VT:

Onsdag v.11: Läsförståelse (hela förmiddagen)
Fredag v.11: Skrivmomentet (hela förmiddagen)