Skolskjutsar Torsdag 13 juni och skolavslutningskvällen

Torsdag, skolavslutningsdagen:
Klassföreståndare har sin klass hela dagen 08.00-13.00.
Skolskjuts avgår 13.10.

Skolavslutningskvällen:
Skolskjutsarna kommer 17.30 till Hembygdsområdet och därmed börjar tillsynsansvaret.

Skolavslutningsprogrammet börjar 18.00 och då ska alla sitta på sina platser.

Uppträdandet håller på till ca 19.00, därefter är det fika med eleverna och härmed avslutas tillsynsansvaret.

Skolskjutsar avgår 19.30 från Hembygdsområdet.

OBS! Ni som har elever som behöver tillsyn till skolskjutsarna avgår kommer att informeras.