Svenska

 

Eleverna har 2 timmar och 45 minuter svenska per vecka.

Vi som undervisar är Eva-Maria Renhorn, Eva-Lotta Sandström och Evelina Borgén (SVA).

Under de 2 timmar alla elever har gemensamt arbetar vi med olika kurser och arbetsområden.

Under de 45 minuter vi arbetar tillsammans på torsdagar har eleverna individuellt arbete och de elever som har SVA jobbar tillsammans med Evelina.