Svenska

Eleverna har 2 timmar och 45 minuter svenska/SVA per vecka.

Vi som undervisar är Eva-Maria Renhorn, Eva-Lotta Sandström och Pauline Court (SVA).