Läxor:

Glosor v 42 The family 
familyfamilj
grandpamorfar/farfar
grandmamormor/farmor
I like to…Jag tycker om att..
fishfisk
meatkött
withmed
foodmat
sleepsova

v. 42 Två tjejer i Göteborg