Läxor

Länk där du kan lyssna på den engelska texten och glosorna:

http://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-4/#/  

Här kan du träna mattetabeller: 

www.elevspel.se

Läxhjälp

Möjlighet att få hjälp med läxorna finns följande dagar:

Tisdagar: 13.45 – 15.00           Onsdagar: 14.45 – 15.00

Lokal: Klassrummet bredvid personalrummet på mellanstadiet.

Lärare: Lisa Jonsson Gunnare

Vecka  50

Ons: Engelska text: “ Do you like snails” Läsa med flyt och översätta

Tors: Läsläxa “Flygtur i Skåne”. Kunna läsa med

flyt och kunna återberätta.

Fred: Veckans glosor. Prov i geografi.  

Glosor v 50 Do you like snails?
sometimes ibland
bowl skål
never aldrig
wait vänta
smell känna lukten
them dem
full up mätt
someone någon
breakfast frukost
sleepy sömnig

Instuderingsfrågor geografi.

Allmän kunskap om Sverige s. 4 – 11

 1. Vad heter de tre stora landsdelarna i Sverige?
 2. Du ska kunna sätta in dessa tre delar på rätt plats på Sverigekartan.
 3. I vilken världsdel ligger Sverige?
 4. Var på jordklotet ligger Sverige?
 5. Skogen, kusten och fjällen har olika natur, där olika slag växter och djur har anpassat sig att leva. Det är exempel på olika… A.landskap         B: län   C:livsmiljöer
 1. Var i Sverige finns det fjäll?
 2. Vilken del av Sverige har mest skog?
 3. Var i Sverige finns det stora slätter med odlad mark?
 4. Var i Sverige bor det flest människor?
 5. Varför bor det många människor just där?
 6. Kunna sätta ut Sverige på Nordenkarta. ( Och de övriga nordiska länderna)

Kartkunskap s. 12-17

 1. Veta var ekvatorn ligger på jordgloben. Vad som menas med norra halvklotet och södra halvklotet.
 2. Kunna väderstrecken på kartan/kompassrosen.

     3.Förstå att kartan är en förminskning av verkligheten och kunna omvandla det till verklig storlek.

4.Kunna olika karttecken och färgkoder, orter, skog, bergstopp, slätter, vattnen.

Förändrat naturlandskap s. 18 – 21

 1. Vilka är de naturkrafter som kan ändra landskapet?
 2. Ge två exempel på hur naturens krafter kan förändra landskapet.
 3. Vilka spår av inlandsisen kan vi se i vårt landskap?
 4. På vilket sätt har människan förändrat landskapet?
 5. Vad menas med kulturlandskap?

Årstider och klimat s 22 – 27

 1. Kunna förklara orden väder, klimat, årstider, nederbörd,
 2. Hur många årstider har vi i Sverige?Och vad heter de?
 3. Kunna förklara vad som gör att vi har olika årstider i Sverige.
 4. Vad kallas luftlagret som håller en del av solvärmen runt jorden?
 5. Ge exempel på en växthusgas.
 6. Vad händer med jordens medeltemperatur om mängden växthusgaser ökar i luftlagret runt jorden?
 7. Vad kan det innebära för människor på olika platser på jorden om växthuseffekten fortsätter att öka?
 8. Ge ett exempel på vad vi kan göra för att minska växthuseffekten?
 9. Förklara vattnets kretslopp med hjälp av en bild.
 10. Vad menas med kretslopp?
 11. Vad menas med saltvatten?  
 12. Vad menas med sötvatten?
 13. Hur stor andel av jordens vatten är söt, respektive salt?
 14. Vilka är de “stora sjöarna” i Sverige?

Vecka 51 

Ons: Engelska text och glosor: “Pass me the sugar, please” Läsa med flyt och översätta