Läxor:

Repetitionsprov

Vecka 21 Best friends 
madgalen 
sadledsen
laughskratta
crygråta 
carebry sig om  
she doesn’thon gör inte
she doeshon gör
sulksura
awaybort 
Don’t beVar inte..
bossybossig
Vecka 22 Good at something 
rulerlinjal
homeworkläxa
tidy upstäda
forgetglömma
everyonealla
good atbra på
somethingnågonting
truesann
anythingnågonting
paintmåla
findhitta 

Ma: läxa till fredag. Läxan delas ut på torsdag.