Läxor

Länk där du kan lyssna på den engelska texten och glosorna:

http://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-4/#/  

Här kan du träna mattetabeller: 

www.elevspel.se

Läxhjälp

Möjlighet att få hjälp med läxorna finns följande dagar:

Tisdagar: 13.45 – 15.00           Onsdagar: 14.45 – 15.00

Lokal: Klassrummet bredvid personalrummet på mellanstadiet.

Lärare: Lisa Jonsson Gunnare

Läxor v 42

Ons: Engelska text,kunna läsa med flyt och kunna översätta.

Tors:  Matte – 9:ans tabell.

Fred:  Veckans glosor.

Glosor v 42
things saker
her hennes
nineteen nitton
his hans
daughter dotter
driver förare
purple lila
people personer
they de

Läxor v 43

Läxor:

Tors:  Prov i biologi.

Fred:  Repetitionsprov glosor.

Glosor att träna v 43
things saker
her hennes
nineteen nitton
his hans
daughter dotter
driver förare
purple lila
people personer
they de
family familj
grandpa morfar/farfar
grandma mormor/farmor
I like to… Jag tycker om att..
fish fisk
meat kött
with med
food mat
sleep sova
we’re (we are) vi är
our vår
many många
straight rak
too också
small liten
young ung
short kort
still fortfarande