Läxor:

Torsdag: Svenska: läsläxa: Kompassresan – läsa aktuellt kapitel + svara i den blåa skrivhäften:

1. Skriv sammanfattning. Vad handlar kapitel om?

2. Vad tyckte du eller inte tyckte om?

3. Vilka ord var svåra (minst 2)

Fredag: Engelskaläxa – läsa text och glosor – ingen läxa v. 17

Matte: läxa v.17

Här kommer en länk till vårt läromedel i engelska. Där kan man gå in och öva glosor, lyssna på texten bland annat: https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-4/#/

Vi har en ny matematikbok i år som heter Matematik alfa, beta, gamma. Vi har Matematik Alfa. Det finns en bra hemsida där ni kan hitta filmer och extra övningar för att bli säkrare på matematik: https://www.matematikabg.se/elever/filmer.html