Läxor:

Torsdag: Svenska: läsläxa: Kompassresan – läsa aktuellt kapitel + svara i den blåa skrivhäften:

1. Skriv sammanfattning. Vad handlar kapitel om?

2. Vad tyckte du eller inte tyckte om?

3. Vilka ord var svåra (minst 2)

Fredag: Engelska: ingen läxa. Vi ska skriva en text i skolan istället.

För att bli säkrare på matematik får du gärna titta på filmer på Matematik Alfa: https://www.matematikabg.se/elever/filmer.html