Läxor

v. 4

Måndag:

Franska: kunna verb AVOIR och ÊTRE

v. 5

Måndag:

Franska: kunna glosor (från kapitel ”Il est quelle heure?”)