Läxor

V. 23

Onsdag:

franska: repetera glosor från chapitre 5b + göra klart alla övningar i kapitel 5b