LÄXOR

Vi har en ny matematikbok i år som heter Matematik alfa, beta, gamma. Vi har Beta.Det finns en bra hemsida där ni kan hitta filmer och extra övningar. Här finns länken. http://www.matematikabg.se/

Här kommer en länk till vårt läromedel i engelska. där kan mna gå in och öva glosor , lyssna på texten bland annat. /https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/


V22: Onsdag: Omprov geografi Klimat och vegetationszoner.

Fredag: HK – Vad kostar dina kläder?

v 21: Torsdag 23/5 prov i musik. Alla elever har fått det material de behöver.

V 20: 16 maj prov i geografi, Klimatzoner och vegetations zoner.

v. 19 Onsdag matteprov kapitel 4 geometri.

v.18

onsdag 30/4: prov tyska: du ska kunna: att böja svaga verb i presens, hobbies, läsförståelse (text på tyska med ord vi har lärt oss i åk 6) och frågor, skriva en enkel text, hörförståelse (träna på uppgifterna i classroom och i nokportalen.)

v.17

onsdag 24/4: prov tyska: flyttad till v.18 30/4 pga NP i åk 6

V 12

Onsdag: Matteprov kapitel 3.

Fredag 22/3: 6:1 Prov på hinduismen och buddhismen

V 11

Fredag: engelska – oregelbundna verb, se nedan

V 9

Onsdag: franska prov

Fredag: engelska – oregelbundna verb, se nedan

V 8

Fredag: engelska – oregelbundna verb, se nedan

V 7

Tisdag: franska glosor

Torsdag: Omprov i kemiska reaktioner. Instuderingsfrågor finns på Classroom.

Fredag: engelska – oregelbundna verb, se nedan

V 6

tisdag/onsdag: tyska: skriv klart: glosor kalender!!! Du hittar alla ord på nokportalen.

fredag: Engelska oregelbundna verb, se nedan

v.5

onsdag

tyska: prov veckodagar, månader, årstider, tidsuttryck, träna: glosor kalender, övningar finns i classroom och på nokportalen https://digi.nokportalen.se/interactives/f9ffdd95-348f-484d-b3fd-ad16b3d3c0c3?close_url=%2Fareas%2F1da0d4a0-879f-4d0e-a468-77d226f97d35

Prov i Kemi – instuderingsfrågor finns på Classroom NO

fredag: Engelska oregelbundna verb, se nedan

v.4

tisdag

tyska: kunna säga och skriva veckodagar, månader, årstider på tyska (övningar finns i classroom)

Engelska verb v 3- 20

Oregelbundna verb

Vecka 3Infinitiv(grundform,någon gör något nu, eller något händer nu)Preteritum( dåtid)Perfekt particip(efter have, has,had)
vara, blibewas / werebeen
slå, besegrabeatbeatbeaten
blibecomebecamebecome
börjabeginbeganbegun
böja/sig/bendbentbent
Vecka 4Infinitiv(grundform,någon gör något nu, eller något händer nu)Preteritum( dåtid)Perfekt particip(efter have, has,had)
slå vadbetbetbet
bitabitebitbitten
blåsablowblewblown
bryta, gå sönderbreakbrokebroken
komma med, ha med sigbringbroughtbrought
vecka 5Infinitiv(grundform,någon gör något nu, eller något händer nu)Preteritum( dåtid)Perfekt particip(efter have, has,had)
byggabuildbuiltbuilt
köpabuyboughtbought
fångacatchcaughtcaught
väljachoosechosechosen
kommacomecamecome
Vecka 6Infinitiv(grundform,någon gör något nu, eller något händer nu)Preteritum( dåtid)Perfekt particip(efter have, has,had)
skära, klippa, huggacutcutcut
grävadigdugdug
görado diddone
drickadrinkdrankdrunk
köradrivedrovedriven
Vecka 7
Infinitiv(grundform,någon gör något nu, eller något händer nu)Preteritum( dåtid)Perfekt particip(efter have, has,had)
ätaeatateeaten
falla, ramlafallfellfallen
ge mat, matafeedfedfed
känna, känna sigfeelfeltfelt
kämpa, slåssfightfoughtfought
Vecka 8Infinitiv(grundform,någon gör något nu, eller något händer nu)Preteritum( dåtid)Perfekt particip(efter have, has,had)
finna, hittafindfoundfound
flygaflyflewflown
glömmaforgetforgotforgotten
frysa /ned/freezefrozefrozen
få, hämta, komma , bligetgotgot
Vecka 9
Infinitiv(grundform,någon gör något nu, eller något händer nu)Preteritum( dåtid)Perfekt particip(efter have, has,had)
gegivegavegiven
gå, åkagowentgone
växa, odlagrowgrewgrown
hängahanghunghung
ha, fåhavehadhad
Vecka 11
Infinitiv(grundform,någon gör något nu, eller något händer nu)Preteritum( dåtid)Perfekt particip(efter have, has,had)
hörahearheardheard
gömma /sig/hidehidhidden
träffa, slå tillhithithit
hållaholdheldheld
hålla, behållakeepkeptkept
Vecka 12
Infinitiv(grundform,någon gör något nu, eller något händer nu)Preteritum( dåtid)Perfekt particip(efter have, has,had)
veta känna, kunnaknowknewknown
lämna, ge sig ivägleaveleftleft
låtaletletlet
liggalielaylain
Vecka 13
Infinitiv(grundform,någon gör något nu, eller något händer nu)Preteritum( dåtid)Perfekt particip(efter have, has,had)
tändalightlitlit
förlora, tappaloselostlost
göra, tillverkamakemademade
betyda, menameanmeantmeant
möta, träffa, träffasmeetmetmet
Vecka 15
Infinitiv(grundform,någon gör något nu, eller något händer nu)Preteritum( dåtid)Perfekt particip(efter have, has,had)
betalapaypaidpaid
sätta, ställa, läggaputputput
läsareadreadread
rida, åkarideroderidden
springa, flyrunranrun
Vecka 16
Infinitiv(grundform,någon gör något nu, eller något händer nu)Preteritum( dåtid)Perfekt particip(efter have, has,had)
sägasaysaidsaid
se, förståseesawseen
säljasellsoldsold
sända, skickasendsentsent
skakashakeshookshaken
Vecka 17
Infinitiv(grundform,någon gör något nu, eller något händer nu)Preteritum( dåtid)Perfekt particip(efter have, has,had)
skinashineshoneshone
visashowshowedshown
stängashutshutshut
sjungasingsangsung
sjunkasinksanksunk
Vecka 18
Infinitiv(grundform,någon gör något nu, eller något händer nu)Preteritum( dåtid)Perfekt particip(efter have, has,had)
sittasitsatsat
sovasleepsleptslept
talaspeakspokespoken
spottaspitspatspat
stå, stå utstandstoodstood
Vecka 20
Infinitiv(grundform,någon gör något nu, eller något händer nu)Preteritum( dåtid)Perfekt particip(efter have, has,had)
stjälastealstolestolen
simmaswimswamswum
tataketooktaken
lära /ut/teachtaughttaught
säga till, berätta /för/telltoldtold
tro, tycka, tänkathinkthoughtthought
Vecka 21
Infinitiv(grundform,någon gör något nu, eller något händer nu)Preteritum( dåtid)Perfekt particip(efter have, has,had)
kastathrowthrewthrown
förståunderstandunderstoodunderstood
väcka, vaknawakewokewoken
bära, ha på sigwearworeworn
vinnawinwonwon
skrivawritewrotewritten