Läxor

Länk till engelska glosor och text: //webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#

Läxhjälp!

Nu finns möjlighet att få hjälp med sina läxor, efter skoldagens slut.

Plats: Lars -Oves klassrum, mellanstadiet övre plan.

Lärare: Lars-Ove Markeby

Tider:  måndag 14.15 – 15.00,  tisdag 14.15 – 14.45,  onsdag 14.15 -14.45  torsdag 14.15 – 15.00

 

V 21

torsdag: Ta med och redovisa pappret “Bli klimatsmart”.  utveckling

fredag: Oregelbundna verb engelska.

 

Infinitiv       

To…

Preteritum    

Yesterday….

Perfekt particip     

have/ has/ had

gå/resa go went gone
bryta/ha sönder break broke broken
skriva write wrote written
äta eat ate eaten
köpa buy bought bought
se see saw seen
sitta sit sat sat
sova sleep slept slept

 

Läxor V 22

torsdag: Prov samhällskunskap – ekonomi

fredag: Läxförhör:  Hållbar utveckling och jordens resurser.