Läxor

Länk till engelska glosor och text: //webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#

v.42

fredag 19/10

Engelska: 45 ord från v.39-40-41.

______________________________________________________________

v.41

onsdag 10/10

Engelska: 15 glosor sidan 27-28.

achievement-prestation       rural-lantlig, på landet         dash-lopp

championship-mästerskap       offer-erbjuda     scholarship-stipendium

prefer-föredra       lazy-lat   

however-men, emellertid                athlete-idrottsman         

admit to-medge, erkänna        abandon-gå ifrån, lämna

still-fortfarande         human-mänsklig            support-stödja

tyska: 

spanska:

torsdag 11/10

Matte: tabeller 2-10.

fredag 12/10

Engelska text sida 27-28. Läsa och översätta.

__________________________________________

 

v.40

onsdag 3/10

Engelska: 15 glosor sidan 24-25.

queue-kö       bounce-studsa         coward-fegis

climb-klättra (uppför)      ladder-stege     reach-nå

safety harness-säkerhetssele       point at-peka på     

top floor-översta våningen

connect-sätta fast          ground-mark        wisper-viskning

pull-rycka till         lower-sänka ner            until-tills

tyska: Texten Tino sidan 18. Läsa högt på tyska och översätta till svenska.

spanska:

torsdag 4/10

Matte: tabeller 2-9.

fredag 5/10

Engelska text sida 24-25. Läsa, berätta och översätta.

__________________________________________

v.39

onsdag 26/9

Eng: glosor 15 ord sidan 20-21.

freedom-frihet                  skis-skidor                      important-viktigt

have fun-ha kul                mountain-berg               photographer-fotograf

wonderful-fantastisk, underbar        competition-tävling

compete-tävla             event-(tävlings)gren        track-spår, bana

cliff-klippa                   world champion-världsmästare

all year-hela året       lifestyle-livsstil

_________________________________________________________________