Läxor

V.15

Onsdag

Spanska: 

fredag

Engelska: verb

visa                                show                           showed               shown
stänga                           shut                             shut                     shut
sjunga                           sing                             sang                     sung
sjunka                           sink                             sank                     sunk
sitta                               sit                                sat                         sat
sova                               sleep                           slept                      slept
tala                                speak                          spoke                    spoken
spotta                            spit                              spat                       spat
stå; stå ut                      stand                           stood                    stood
stjäla                              steal                             stole                     stolen
simma                           swim                            swam                    swum
ta                                    take                              took                      taken 

______________________________________________________

V. 14

Onsdag 3/4

Spanska: Prov st 9 – 14

fredag

Engelska: verb

Möta, träffa                meet                             met                       met
Betala                           pay                               paid                      paid
Sätta, ställa, lägga     put                                put                        put
Läsa                              read                             read                      read
rida, åka                      ride                              rode                    ridden
springa, fly                  run                               ran                        run
säga                              say                                said                       said
se, förstå                      see                                 saw                         seen
sälja                               sell                              sold                          sold
sända, skicka              send                               sent                       sent
skaka                            shake                            shook                    shaken
skina                            shine                            shone                   shone 

______________________________________________________

V.13

Onsdag

Spanska: glosor till st. 14

fredag

Engelska: verb

Gömma/sig                 hide                             hid                       hidden
Träffa/slå till               hit                                hit                        hit
Hålla                             hold                             held                     held
Hålla; behålla             keep                             kept                     kept
Veta;känna;kunna     know                           knew                    known
Lämna; ge sig iväg     leave                            left                        left
låta                                let                                 let                         let
Ligga                             lie                                 lay                         lain
Tända                           light                              lit                          lit
Förlora, tappa             lose                               lost                       lost
Göra, tillverka             make                            made                    made
Betyda, mena              mean                            meant                   meant 

______________________________________________________

 

 

Länk till engelska glosor och text: //webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#

v.42

fredag 19/10

Engelska: 45 ord från v.39-40-41.

______________________________________________________________