2022-04-28

Forum för samråd
Närvarande: Susanne SJölund, Anita Eriksson, Lina Lindberg, Carina Hellman, Heli
från fritids/förskoleklass, Lisa Jansson, Anki Jansson, Erika Selin, Lina Ekegerd,
Petri Kivimäki, Diana Persson, Ida Hellström, Maria Jansson, Heratch Ayvasian

 1. Rektor Susanne Sjölund hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
 2. Till sekreterare väljs Lina Lindberg
 3. Susanne läser upp föregående minnesanteckningar:
  http://www.aselecentralskola.se/?page_id=18032
  Den utvärdering som kunde göras var att det blivit bra med en extra dag med
  läxhjälp.
 4. Info fr enheterna:

Förskoleklass – Stor grupp med 27 elever. Det har jobbats med att “få ihop”
gruppen. De ska göra klart språk- och matteboken. Klassen tränar på en musikal
som kommer att visas för åk 3 och för föräldrarna. De har haft en del innelek på
rasterna för att lättare “få ihop” gruppen. Avslutningssamtal planeras och information
är utskickad. Innan skolavslutningen kommer eleverna att introduceras i sina
klassrum för åk 1.

Fritids Meteoren – Det pysslas mycket, mycket populärt! De får inspiration från
årstider, högtider och barnens ideér. I julas hade de en busig Nisse på besök. På
våffeldagen hade de en våffelkiosk. De utgår från läroplanen och jobbar med sociala
relationer och problemlösningar. 1:or får besöka Raketen för att känna sig trygg inför
kommande läsår. Datasalen är också uppskattad.

Fritids Raketen – Fokuset har varit att jobba ihop en bra grupp. Det har genomförts
en elevenkät kring förändringar och utveckling. Kulturskolan har medverkat och det
har dansats, spelats musik och man har bla fått prova gitarr. Gruppen har planterat
frön och de pysslar utifrån olika högtider. Utklädningsgrejerna roar. Personalen
önskar att barnen har kläder efter väder eftersom de tillbringar mkt tid ute.

Lågstadiet – Efter att restriktionerna släppts märker personalen av fler snuviga barn
på skolan. Under vårvinterns smittutbrott var det många elever som tappade
undervisning. Personalen uppskattar “läxtungan” och önskar den kvar. Digitala
utvecklingssamtal har i stort fungerat bra, men mindre bra när föräldern deltagit
digitalt från sitt jobb pga att de tappat fokus. Man jobbar med Stopp min kropp i klasserna. Åk 3 håller på med Nationella prov. Utvecklingssamtalen är påbörjade,
eleverna får själva förbereda sig och säga vad de vill förbättra med sitt arbete.
1 o 2 har sett samisk teater på kulturhuset. Det kommer att genomföras en
brännbollsdag under sista veckan på terminen och åk 3 ska på utflykt till Vitterhuset.

Mellanstadiet – Det arbetas kontinuerligt med värdegrunden. Läxhjälp finns 2 ggr/v.
Åk 4 jobbar bla med djur o växter. Några lärare har gått en utbildning via
organisationen MÄN och jobbar med klassen utifrån utbildningsmaterialet “Agera
tillsammans” med fokus på relationer och att vara aktiv åskådare. De har sett en
teater om tjejers utsatthet på sociala medier.
Det finns lärare ute varje rast. Det spelas mkt fotboll. Det har också genomförts en
utflyktsdag med fiske. Funderingar pågår kring en ev gemensam aktivitet på
mellanstadiet innan skolavslutningen. Utvecklingssamtalen är igång.
Åk 5 Jobbar också med “Agera tillsammans”, de kommer upp bra diskussioner i
grupperna. Fö lär de sig Europas länder och håller på med en utställning om Europa,
av pizzakartonger. Ämnet kroppen och sex finns på agendan. Karin har anmält
gruppen till ett arbete till Stockholms filmfestival (på sociala medier), där 6 olika
skolor/klasser gör olika scener som sedan sätts ihop till en film. Utvecklingssamtalen
är igång.
Åk 6 har gjort en sammanslagning men jobbar ofta/ibland i 2 grupper. Helena
Isaksson har huvudansvar för den ena gruppen. Det fungerar bra. Nationella prov är
igång. De har sett teater under våren och jobbar med en Lightversion av “Agera
tillsammans”. Klassen har haft besök av polisen och diskuterat när kränkningar blir
allvar och var gränserna går. De läser om stormaktstiden och ser fram emot 1
praktikdag.

Högstadiet – Jobbar kontinuerligt med värdegrunden. Centralskolan är en Mobilfri
skola, men det fungerar inte riktigt 100%. Åk 8 har prao v 18 och åk 9 har prao v 20.
Åk 6 o 7 har varit på teater gällande jämställdhetsfrågor.
6/5 kommer riksdagsledamot Isak From för att träffa eleverna. Åk 9 har Nationella
prov.

 1. Anita informerar att inom hennes grupp läggs stor vikt på att “få ihop” grupperna
  och jobb kring värdegrunden och hur man uppför sig. På fritids är det social träning.
  De har en ökad närvaro på rasterna och olika rastaktiviteter. Området har tufft att
  bemanna med och vikarier.

  Susann informerar också att det är ett puzzlande med personal. Det är svårt att få tag på personal vid tex sjukdom.
  Värdegrunden är en grund för HELA skolan. Hela kommunen ska jobba utifrån “En kommun fri från våld”, så också skolan https://www.asele.se/omsorg-hjalp-och-stod/en-kommun-fri-fran-vald/

  Anki har jobbat fram ett material riktat till fk-3an, som heter “Vi tillsammans”, detta knyter an till “Agera tillsammans” som de äldre eleverna jobbar med. Enheterna formar fram goda rutiner som ger trygghet och studiero. Hon poängterar att föräldrar är viktiga medarbetare till skola och att det som händer barnen/ungdomarna på fritiden ofta lyfts in i skolan.

  KuratorKristina visar information om barns utsatthet på nätet, materialet kommer från en utbildningsdag hon deltagit i och ger samtliga en tankeställare. Internetrelaterade sexuella övergrepp kan jämställas med utnyttjande IRL. Hon delar också ut länkar i ämnet och tipsar om filmer på polisen.se .

  Man önskar, från personalens sida, att föräldrar vet och hjälper till när det gäller mobilfri skola. Man tar också upp i gruppen att earpods kan användas för avlyssning (dock inget som förekommit på vår skola vad vi vet).

  I höst kommer ungdomsenkäten LUP att genomföras, den handlar om att öka kunskap kring hur de mår och vad de gör. Resultatet fr enkäten är beräknad att komma i december. Personalen jobbar på att lära sig den nya läroplanen som börjar gälla 1/7.

  Det kommer att bli förändringar i betyg och bedömning. Kunskapskrav kommer att byta namn till Betygskriterier.

  Skolavslutningen kommer i år att genomföras på torsdag 16/6 kl 18.00. Samling på hembygdsområdet. Ett samarbete med kulturskolan, med representanter fr Lycksele.
  Åk 9 kommer efteråt att samlas i kaffestugan med lärare för avtackning. Hur det praktiskt ska genomföras och detaljer lämnas det information om senare.
  Personal fr fk och lågstadiet uttrycker oro kring hur de ska kunna samla ihop grupperna på plats på hembygdsområdet.
  Ledningen har gjort en grovplanering om att klasserna efter ceremonin ska samlas på “marknadsplatser” för ev fika.
 2. Föräldrarepresentant från åk 2 har med sig funderingar/oro kring användandet av sociala medier på fritiden leder till utanförskap och grupperingar. Klassen får som råd, om det upplevs vara problem, att kalla till ett föräldramöte.

  Åk 1 upplevs det som hård attityd och utsatthet. KuratorKristina informerar om att hon jobbar med något som heter kompisSolen i dessa två klasser.

  Föräldrarepresentant från åk 8 har med sig att det verkar oroligt och rastlöst i klassen. Det har pratats om alkohol. Efterlyser också bättre reklam för vad skapande skola bidrar med till verksamheten. Förslag läggs på att representat för skapande skola ska delta på dessa möten.

//Sekreterare Lina Lindberg