Historia

 

Välkommen till undervisningen i Historia!

Här hittar du material som är av nytta för ämnet.

Undrar du något så fråga din lärare på skolan eller maila på: förnamn.efternamn@aselecentralskola.se

______________________________________________________________

Träna BEGREPP till vår lärobok: SO-S Historia 7-9

Till vår lärobok finns SO-serien Historia webbapp där du kan träna ord och begrepp till varje arbetsområde:

http://webbapp.liber.se/so-s-historia/#

 

______________________________________________________________

Historiebruk

Sju olika sätt att använda historia på.

https://www.youtube.com/watch?v=RbTwoDshxmI (6,5 min)

https://www.youtube.com/watch?v=LKELqofC5Kw

 

Källkritik

Olika typer av källor och källkritiska metoder.

https://www.youtube.com/watch?v=7avm7nHfqgU (8,5 min)

 

TIPS för att nå kunskapskraven i HISTORIA (och andra ämnen)

När vi har pratat om kunskapskraven i ämnet Historia har jag förklarat för er att det går dela in dessa i 1. faktakunskaper och 2. användning av faktakunskaper – att resonera. Vi har gått igenom och jobbat med ord, begrepp och uttryck som man kan använda när man resonerar (t.ex. häftet: ELEVHJÄLP häfte med mallar – NYASTE) men det kan ändå vara svårt att förstå vad som menas med att resonera och hur man kan tänka och gå tillväga när man gör det. Här kommer en kort film från UR.se som förklarar det:

På arabiska:

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/08/31/pa-arabiska-att-utveckla-ett-resonemang-i-svenska/

_________________________________________________________________________

INFORMATION HISTORIA:

Översikt SO 7-9

Kunskapskrav HISTORIA (2)

Modell The big five