Fysik

Här finns en internetsida där man kan få fysikboken uppläst:

http://www.tefy.se/mp3_fysik_lpo1.htm