Info om LUS

I vår skola har det konstaterats huvudlöss. Det är därför viktigt att era barn och alla familjemedlemmargranskas för eventuell smitta, och att behandlingen inleds för dem som smittats. Behandlingen ska alltså alltid föregås av en noggrann granskning och användning av luskam.

Luskammarfinns och lusmedel finns att köpa på apoteket. Om flera personer smittats av löss, ska behandlingen inledas samtidigt,dvs. samma dag.

En bra hemsida är http://www.LusFri.nu, där finns information kring luskammen Nitfree

HUVUDLUSEN

är inte farlig för hälsan. I skolor och daghem är lussmitta ett fenomen som förekommer nästan varje år. En färdigutvecklad lus är 2 mm lång.

Färgen kan variera från grå till rödaktig, ibland kan lössen också vara svarta. Huvudlusen har tre benpar. Huvudlössen rör sig, men de kan varkenflyga eller hoppa. Lössen finns ofta nära hårbottnen och de biter i huden för att livnära sig på blod.

Lusäggen kallas gnetter. De är cirka 1 mm, ovala, ljusa bollar och de sitter hårt fast i hårstråna.

Lusens livscykel från ägg till färdigutvecklad lus räcker cirka två veckor. Gnetterna kan sitta fast i hårstråna i flera veckor efter att lössen försvunnit.

SMITTA

– nästan all smitta sker genom direkt kontakt med en smittad person så att lössen direkt förflyttar sig från en hårbotten till en annan, t.ex. vid elevernas lekar

– också indirekt smitta är möjlig, t.ex. via kammar, borstar, hörlurar

– det är ifrågasatt om smittan kan ske via mössor och halsdukar, men det är trots allt möjligt.

– Barnen ska inte heller låna kammar, borstar, hårspännen osv. av varandra.

– huvudlusen kan inte smitta djur.