Skolskjutsar

Alla elever i grundskolan skall kunna färdas tryggt och säkert till och från sin utbildning.

Enligt nuvarande Skolplan gäller:

  • Alla barn i förskoleklass som endast deltar i skolverksamhet samt elever i årskurs 1 har rätt till skolskjuts om resavståndet till utbildningen är mer än 2 km.
  • Alla elever i årskurserna 2-6 har rätt till skolskjuts om resavståndet till utbildningen är mer än 3 km.
  • Alla elever i årskurs 7 och högre har rätt till skolskjuts om resavståndet till utbildningen är mer än 4 km.
  • Alla elever upp t o m årskurs 2 har rätt till tidig hemskjuts tre (3) dagar i veckan, om timplan och schema medger detta, i det fall väntetiden överstiger 60 minuter.
  • Alla skolskjutselever upp t o m 12 års ålder har rätt att utan avgift bli inskrivna i skolbarnomsorgen under väntetiden på ordinarie skolskjuts. Verksamheten skall bedrivas vid samtliga Åsele kommuns skolor.
  • Alla skolskjutselever skall åka framåtvända.
  • Självskjuts kan förekomma.