Kom ihåg

Kom ihåg v.47

måndag: idrott, 

se idrottsplaneringen på hemsidan.

onsdag:   Fm – Vi ska spela fiol igen. 

Engelska glosor till texten “ At the London Zoo”. 

torsdag: sv läsläxa “ En ruin på Öland” s.134-138.                                                               

       Kunna läsa med flyt och återberätta texten.

      Texten i engelska “ At the London Zoo”. 

fredag: idrott, se idrottsplaneringen på hemsidan.

Övrigt: Nu har ert barn fått hem tiden för hälsosamtalet.

Kom ihåg att sjukanmäla om ditt barn är sjuk, gärna via mail till:

linda.danielsson@aselecentralskola.se

anna.axberg@aselecentralskola.se

Tider med läxhjälp för elever på mellanstadiet:

Måndag: 14.35-15.10, mellan + hög, sal 6 på högstadiet
Onsdag: 14.15-14.50 mellanstadiet konf.rum
Torsdag: 14.00-14.50 mellanstadiet konf.rum