Elevhälsa

Elevhälsan består av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator.

Skolsköterska
Johanna Dahlberg
Tisdagar 7.30-16.00 (Ojämn vecka)
Onsdag 7.30-16.00
Torsdag 7.30-16.00
0941 – 141 25, 072-254 54 55

Skolkurator
Kristina Bäck
Tel: 0941-141 02

Skolläkare
Lena Jirlén
Bokas genom skolsköterska

I Skollagen (2010:800) 3 kap” Barns och elevers utveckling mot målen” står det om barnens och elevernas lärande, utveckling samt särskilt stöd.

Skolan arbetar med IUP efter de direktiv som Skolverket har. Skolan använder också den mall  som finns på Skolverkets hemsida.

http://www.skolverket.se/bedomning/iup-med-omdomen

Skolverkets Allmänna råd när det gäller extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram används i skolan och mer finns att läsa på Skolverkets hemsida.

http://www.skolverket.se/regelverk/allmanna-rad/extra-anpassningar-1.196156

I Skollagen (2010:800) 4 kap ”Kvalitet och inflytande” står det beskrivet om samverkan med föräldrar. Skolan genomför 2 gånger / läsår Forum för samråd med representanter från föräldrarna och enheterna tillsammans med rektor.