Information till vårdnadshavare med elev/barn på högstadiet

Läsårsslut och skolavslutning -24

Vi närmar oss läsårets slut och skolavslutningen – här kommer lite information om skolavslutningen, läsårets sista veckor och om betyg. 

Skolavslutningen

Skolavslutningen (som är obligatorisk skoltid) hålls på Hembygdsområdet i Åsele kl. 18.00 torsdag 13/6 (år 7 + 8 samlas kl. 17.45 på Hembygdsområdet med sina klassföreståndare). Programmet beräknas ta ca 1 timme och efteråt bjuds eleverna i år 7+8 på fika tillsammans med sin klass och elever i år 9 äter avslutningsmiddag med skolledningen och klassföreståndare – efter fikat/middagen avslutas skolans ansvar för ditt/er barn/ungdom – aktiviteter utanför skolans regi anordnas på Hembygdsområdet efter skolavslutningen (se ansvarigas information/annonsering).

VIKTIGT: OM ditt barn/ungdom behöver SKOLSKJUTS till eller/och från skolavslutningen – meddela ditt barns mentor/klassföreståndare SENAST tisdag 4/6 via Quiculum/mejl. 

Obs! Skolskjuts för skolavslutningskvällen måste alltså bokas på detta sätt – endast de skolskjutsar där det finns elever som har behov av det kommer att köras. 

Sista veckorna

Denna vecka är eleverna lediga 6-7 juni (tors + fred). v. 24 har vi till viss del schemabrytande aktiviteter: 

Tisdag – städdag

Onsdag – brännboll på förmiddagen

Torsdag – mentorskamp (lek/tävling) på förmiddagen + eleverna slutar kl. 13.00 (skolskjutsar avgår kl. 13.10) 

Betyg

Undervisningen i grundskolan utgår från ämnets syfte och centrala innehåll. I varje ämne finns det också betygskriterier. De talar om vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne. Bra att veta om betyg/betygssättning:

– Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A. 

– Vid betygssättningen gör läraren en sammantagen bedömning och sätter det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper i ämnet. 

– För betyget E krävs det att eleven har kunskaper inom samtliga delar av betygskriterierna för betyget E. 

– Läraren kan använda alla steg i betygsskalan varje gång betyg sätts. 

– Läraren sätter ett nytt betyg varje termin. 

Inga terminsbetyg delas ut vid skolavslutningen – år 7+8 kan se sina betyg i Quiculum (logga in via webbläsare – ej i appen). År nio får sina slutbetyg vid avslutningsmiddagen. Om en elev inte når godkänt betyg i något/flera ämnen meddelas det till dig/er som vårdnadshavare innan skolavslutningen. Mer info. om betygssättning (film från Skolverket): https://www.youtube.com/watch?v=APrhtvFrsFY&t=262s 

TACK för detta läsår – för att vi fått träffa och lära känna era barn/ungdomar och finnas där på deras kunskapande- och identitetsutvecklande resa! 

Vi ser fram emot ett nytt läsår – eleverna är välkomna tillbaka till skolan igen tisdag 20/8! 

– Personalen på högstadiet