Tyska

Vi har tre 60-minuterslektioner per vecka då vi träffas och tränar tyska (onsdag, torsdag och fredag). Då tränar vi att lyssna till, tala, läsa och skriva på tyska. Till hjälp har vi läromedlet Mahlzeit D (text- och övningsbok).

Genom undervisningen i ämnet moderna språk tyska ska eleverna utveckla sina förmåga  att:

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
  • reflektera över livsvilkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang där tyska talas.