2021-10-19

HÖSTENS FORUM FÖR SAMRÅD

1. Susanne öppnar mötet. Denna gång träffas vi på hemkunskapen.

2. Val av sekreterare: Inger Ahlqvist

3. Susanne går igenom våren minnesanteckningar:

 De finns att läsa på skolans hemsida under rubriken – Forum för samråd, eller direkt vi denna länk  : Minnesanteckningar Forum för Samråd 21-05-11

4. Information från enheterna:                                                 

Förskoleklass: I år är det en stor klass. De jobbar med språklek, gruppdynamik – att arbeta ihop gruppen. De är mycket i skogen.

Lågstadiet:

* Värdegrundsarbetet är något som finns med i skolarbetet hela tiden.  En förändring för lågstadiet är att de äter lunch och sedan går tillbaka för en lektion på ca. 50 min efter det får barnen ute-rast. Både Lärare och kökspersonal upplever att barnen har mer ro att äta,  de behöver inte kasta i sig maten för att hinna ut på rast.

* De har deltagit i Keep it safe en utomhus teater . Där fick barnen interagera med skådespelarna vilket de tyckte de om. Temat med teatern var Håll avstånd.

* ÅIK och Lotta badmästare erbjuder simundervisning till barn i klass 1 och 2 på söndagar. Enda kravet är medlemskap i ÅIK. I lågstadiet har inte Lotta simundervisning utan det är idrottslärarna. Simkunnighet har stor betydelse för betyget i idrott. Så ta chansen att delta!

* När barnen i lågstadiet har idrott så ska de inte duscha håret – det spar tid.

* 3:an har deltagit i en tävling – Gå och cykla säkert till skolan – där man samlade poäng.

* 3:an kommer att ha nationella prov MEN det blir först på Våren 2022.

* Rasterna är nu lugnare på lågstadiet jämfört med i våras.

* Utvecklingssamtalen är på gång och kommer att ske Digitalt /telefon även i höst.    

Mellanstadiet:

* Läxhjälpen på mellanstadiet ses över för att hitta en bättre dag och bättre tid – se även under föräldrarnas synpunkter.

*  4:an +5:an ska den 5/11 få se Poetisk samesaga. De har även nu i närtid haft kultur och musik där de lyssnat på stråk-musik och sedan målat en bild som de tycker passar till musiken.

* 4:an har börjat finna sig till rätta. De har fått nytt läromaterial i matte där det även finns möjlighet att se filmer som förklarar.  En annan nyhet är att de sitter i bänkar numera på mellanstadiet och här jobbas det med att hålla ordning i bänken så att man hittar det man ska ha.

* 5:an  jobbar på bland annat med RLS bedömningar.

* 6:an  Här jobbas det med kartläggning i svenska, berättelser m.m. Mycket träning i olika ämnen inför nationella prov som startar under v. 45 med muntliga. De skriftliga kommer under vårterminen.

* Allmänt mellanstadiet: Barnen sKa komma till skolan tidigast 7:45 för det finns ingen tillsyn ( det gäller så klart inte skolskjuts barnen utan bara barnen som bor på samhället /”plassen”).

* Barnen på mellanstadiet ska vara ute alla raster så de behöver kläder efter väder!

* En önskan! Prata med er barn / kolla upp vad de ser på ex. Netflix  just nu är det många som ser/sett serien Squid Game ( passar ej yngre barn – 16 års gräns)  den är brutal och handlingen bygger delvis på barnlekar – men med svåra konsekvenser. Lärare har märkt att barnen leker lekarna på skolan (som kan vara helt ok så som leken är tänkt från början) men de tar även med sig konsekvenserna om man förlorar som i filmen – man skjuter mot förloraren på låtsas exempelvis  – är inte Ok!  Så prata med era barn och se efter vad de ser på. 

Högstadiet

* Resan till Björnlandet har blivit inställd även i höst men då p.g.a. av busstrul. Nu tar man nya tag – både klass 8+9 kommer att få åka iväg till Björnlandet – ej klart när.

* Det rullar på arbete för alla klasser.

* Nationella prov  muntliga i höst och skiftliga på våren 2022.

* V. 43 så ska 9:an få info om Gymnasiet i Vilhelmina och Lycksele.

* V. 45 gör de PRASO besök på Malgomajgymnasiet i Vilhelmina.

* V. 47 åker de till Lycksele på Tannbergsmässan.

* Klass 9 är inbjudna av ÅNS till Åsele flygplats för att få en visning av drönarflyget. Ej klart vilket datum.

* V. 43 startar Luciaträningen för klass 9 som sig brukligt.

* Kultur får även högstadiet ta del av:  den 16/11 kommer Estetprogrammet från Lycksele för en konsert för 7-9.

* Den 11/11  är det Sameteater för 7-9.

* 9/11 kl. 12-15 får 7-9 ta del av en förläsning med Hockeyspelaren Jonatan Hedström  – den förläsningen är den del i den årliga ”Psyk veckan” – då man vill sprida information och ändra uppfattningar om psykisk ohälsa.

* Utvecklingssamtal är på gång  – sker digitalt/telefon.

* Uppmaning till ALLA föräldrar påminn barnen om Mobilfri skola! Telefonen ska ligga i skåpet under skoldagen!

5. Information från Rektor: 

# Våren 2021 var jobbig relaterat till covid-19 utbrott som ställde till det. Stundtals mest fjärr- och distans undervisning för många klasser.  Skolan vill skicka ett Stort TACK till alla föräldrar och det goda samarbete och förståelsen!

# Skolan märker inom alla stadier att pandemin påverkat barnen, men det gäller inte kunskapen eller inlärningen, men rent socialt. De behöver möta varandra, lärare och andra vuxna – det är viktigt. De mår bra av att vara på skolan !

# En påminnelse dock! Även fast rekommendationer har lättats i samhället så kvarhåller Skolan sina rutiner , riktlinjer, de är även fortsatt lika restriktiva som tidigare. Detta är för att hålla ner risken för smitta och för att få behålla barnen på plats i skolan.

# I år så jobbar skolan för att hitta en bra lösning för klass 8+9 så att de ska få göra PRAO praktisk  – i våras fick 9:an göra en digital variant.

# Lovskola blir ej på höstlovet i år. Istället  kommer det erbjudas på våren 2022.

# Mobilfri Skola! Prata med era barn det är till för att skolmiljön ska vara trygg. Man ska inte behöva vara ängslig för att bilder tas och läggs ut på sociala medier och liknande.  Det upplevs som en viss slapphet smugit sig på – Samma regler gäller NU som tidigare! Ingen mobil framme på/inom skolans område.

Prata med barnen om vad de har på telefon, be att få se i mobilen, prata om hur man uppför sig på telefon – samma regler som i vanliga livet. Man kan inte skriva vad som helst och vara elak mot varann på telefon, finns ex. chatter där de kan skicka meddelande anonymt ”Telonym”. Börja prata om detta i tidiga åldrar.

Tips att använda sig av i olika åldrar när man samtalar om mobilanvändande, risker med social medier, chattrum – grooming  och allmänt Hyfs:

– Bok: Nollan och nätet det finns två böcker (finns att låna på biblioteket, det finns fler än 2 böcker i serien) Det finns även film om dessa böcker på Youtube: Nollan och nätet del 1 – Noelias hemlighet.  +  Nollan och nätet – Noelias hemlighet del 2

– Youtube film : Kära Pappa

 –  Aktiv Skola länk: Stiftelsen Aktiv Skola tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor! info om bland annat grooming, mobbning, droger, hälsa för alla stadier.

* Rektorerna Susanne och Anita går just nu Rektorsprogrammet. Därav så är Susanne inte på skolan på måndagar – men då finns Anki Jansson på plats för att ta emot ev. samtal, frågor och liknande. Tar med sig till Susanne när hon är tillbaka. Susanne hälsar att hon kan vara svår att nå på telefon, men maila så svara hon så fort hon har möjlighet.

6. Föräldrars synpunkter/frågor:

1:an  Det är hög ljudnivå i klassrummet -kan man göra något åt det. Viktigt med värdegrundssamtal – föräldrar upplever att det förkommer mycket svordomar, diskussioner om vilka märken man ”ska ha på kläder”,  vilka färger på kläder som ok m.m. Kan vara bra att lyfta som punkter på kommande utvecklingssamtal?

4:an + 6:an Läxhjälpen tiden är inte bra. Läxhjälpen börjar 15:10 och skolbussarna går 15:10 så de barnen som åker buss kan aldrig ta del av läxhjälpen. Dagen känns inte bra heller just nu är det på torsdagar och då är ju veckan strax slut och inte så mycket läxa kvar att jobba med. Kan man inte ändra till måndagar eller tisdagar då vet barnen vad veckans läxa är och har då bra hjälp av läxhjälpen!

7:an Det har varit lite rörigt med info ut ang. forum för samråd och val av deltagande föräldrar. Det kan vara på p.g.a. pandemin och frånvaro av fysiska föräldramöten och istället enbart skriftlig info vid skol start.

9:an:  Önskemål från föräldrar om möjlighet till digital plattforn för informationsdelning mellan skola och föräldrar, men även till andra föräldrar, samt anmälning av sjukfrånvaro och ledigheter digitalt. Skolan ser över detta och vad som kan passa bäst. De själva inom skolan använder i nuläget ”Dexter” men är inte riktigt nöjd med det och ser om det kan finnas annat som passar bättre.

Önskemål om att Prioritera HLR utbildning till ungdomarna inom ämnet Idrott och Hälsa. Det finns fint utbildningsmaterial på hemsidan HLR- rådet (Hem – HLR-rådet) som riktar sig till skolan. Kanske det finns någon på skolan som är HLR instruktör eller vill utbilda sig till det ?!

Övrig fråga:

Vad är HLT teamet:  Det står för Hälsa – Lärande  – Trygghet. Det är till för elever och föräldrar som har behov av hjälp i olika situationer och där det kan vara flera olika instanser som är involverade och det är bra med en samordning så det inte blir en ”massa” möten.  HLT är en samverkan mellan Skolan, Socialtjänsten och sjukvården för barnets bästa i fokus. Finns en film om HLT i Åsele, på skolans hemsida, den är framtagen av socialstyrelsen – länk till filmen: Tidiga och samordnade insatser – om hälsa, lärande och trygghet i Åsele on Vimeo

Länk till info om HLT på kommunens hemsida: Hälsa, lärande och trygghet (HLT) – Åsele kommun (asele.se)

/ Sekreterare Inger A