Kalender År7

Läxhjälp – läsåret 18/19 i sal 3

Ht: Måndag 14:40 – 15:40, Torsdag 14:40 – 15:40

Vt: Måndag 14.15- 15:15, Torsdag 14:40 – 15:40

______________________________________________________________

V41

Tisdag

Spanska: Text 8

Engelska 7A: Verb 31-40 (Spela upp Pizza for 2)

Engelska 7B (med Pauline): Verb 31-40 och gå genom texten ”My Canadian blog – All about me” + glosor från texten.

Onsdag

Fredag

Spanska: Glosor

________________________________________________________________

v. 42

Tisdag 16/10

Engelska: Verb 41 – 50

Spanska: Prov kap. 1-8

Onsdag 17/10

Kemi 7.2: Prov på Ämnen runt omkring oss. s 3-11 samt labbar vi gjort

Torsdag

Kemi 7.1:  Prov på Ämnen runt omkring oss. s 3-11 samt labbar vi gjort

_____________________________________________________________________

v. 43

Tisdag

Engelska: Verb 51 – 60

SO – Prov arbetsområdet Lag och rätt

Onsdag

Engelska 7A: My great idea

___________________________________________________________________

V. 45

Onsdag

Engelska: Verb 61-70

Torsdag

SO – Förhör Europas länder och huvudstäder

___________________________________________________________________

V46

Tisdag

Engelska: Verb 71-84

_________________________________________________________________

V47

Onsdag

Engelska: Verbprov