Läxor

Vi har en ny matematikbok i år som heter Matematik alfa, beta, gamma. Vi har Beta.Det finns en bra hemsida där ni kan hitta filmer och extra övningar. Här finns länken. http://www.matematikabg.se/

Här kommer en länk till vårt läromedel i engelska. där kan mna gå in och öva glosor , lyssna på texten bland annat. http://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-5/#

Geografiprov på torsdag 30 maj: begrepp och kartkunskap på Europa, se dokument som eleverna får .