Läxor

Vi har en ny matematikbok i år som heter Matematik alfa, beta, gamma. Vi har Beta.Det finns en bra hemsida där ni kan hitta filmer och extra övningar. Här finns länken. http://www.matematikabg.se/

Här kommer en länk till vårt läromedel i engelska. där kan mna gå in och öva glosor , lyssna på texten bland annat. http://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-5/#

Engelska glosor onsdag v.39

samt texten ”At the Station

V 39

Excuse meUrsäkta mig
How do I get to..?Hur kommer jag till..?
straightrakt
turn rightsväng höger
of courseja visst
signskylt
in front offramför
next tobredvid
thesedessa
turn leftsväng vänster
everybodyalla
ask the wayfråga efter vägen