Läxor

Vi har en ny matematikbok i år som heter Matematik alfa, beta, gamma. Vi har Beta.Det finns en bra hemsida där ni kan hitta filmer och extra övningar. Här finns länken. http://www.matematikabg.se/

Vecka 47

Torsdag: Lämna in matteläxam.

Fredag Engelska text, kunna läsa och översätta The mother of Thanksgiving + glosor.

is one of är en av 
celebrated firas
get together träffas 
turkeykalkon 
corn majs
yetän
in fact i själva verket 
finallyslutligen 
agreedenades
createdskapade
either antingen
heal hela