Läxor

Vi har en ny matematikbok i år som heter Matematik alfa, beta, gamma. Vi har Beta.Det finns en bra hemsida där ni kan hitta filmer och extra övningar. Här finns länken. http://www.matematikabg.se/

Här kommer en länk till vårt läromedel i engelska. där kan mna gå in och öva glosor , lyssna på texten bland annat. http://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-5/#

Vecka 13

Fredag: Engelska text och glosor både 5:1 och 5:2

became blev
thick tjock
hunghängde
we will vi kommer att
shinyskinande 
cub(djur) unge 
bravemodig
slylyslugt
repliedsvarade
storelagra, förvara
whispered viskade 

Vecka 14

Onsdag: Lämna in matteläxa
Torsdag: Glosor och text http://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-5/#/9-holidays – The Easter Thief

Glosorna gäller både 5:1 och 5:2

Easterpåsk
upsetupprörd
dining room matsal
stuck satt fast 
pulleddrog bort 
peeldra
carefullyförsiktigt
quiltyskyldig
rubbishskräp
truth sanning  
embarrassed generad

Vecka 16