Läxor

Eng v 16

spot – ställe, plats

parade – parad

slept (sleep, slept, slept) – sov

sidewalk – trottoar

put (put, put, put) – ställde

sleeping bag – sovsäck

main street – huvudgata

barbecue – grill

pretty – ganska

crowded – full av folk

blanket – filt

hot cocao – varm choklad

wall – här:mur

could – kunde

Eng: texten A Good Spot

Historia: prov på Vasatiden, se dokument med sammanfattning