Läxor Vecka 15.

Läxa till onsdag: prov människokroppen.

till torsdag: 20 ord sv stavning rep.

Vecka 14.

Läxa till onsdag: Ma-papper.

till torsdag: Sv stav.

till fre: Eng sid 68, 12 ord +text.

Glosor .

shy- blyg difficult- svårt

hard- svårt did not know- visste inte

break time- raster school trips- skolresor

stage- scen character- roll

serious- allvarlig long before- länge innan

leap- hoppa worried- oroad

Vecka 13.

Läxa till onsdag: Ma-papper

till torsdag: Sv-stavning

till fre: Eng sid 67. 12 ord +text.

Glosor vecka 13.

luxury- lyx passenger- passagerare

disaster- katastrof ever- någonsin

Irish- irländsk actress- skådespelerska

fictional- påhittad ship- skepp

harbour- hamn iceberg- isberg

lifeboat- livbåt slip- glida

Vecka 12.

Läxa till onsdag: Ma- papper.

till torsdag: Sv-stava 20 ord

till fredag: eng sid 64-65, text +12 ord.

Glosor vecka 12:

comedy- komedi perhaps- kanske

adventure- äventyr loads of- massor av

violent- våldsam age restriction- åldersgräns

choose- välja director- regissör

while- medan shower- dusch

alien- rymdvarelse giant- jättelik

Vecka 11.

Läxa till onsdag: Sv-stavning

till torsdag: ma-uppställningar

till fre: Eng sid 60-61. 12 ord + text.

Ord vecka 11:

ill-sjuk basket-korg

still- fortfarande unlocked- olåst

strange- konstig taste- smaka

different- annorlunda almost- nästan

swallow- svälja nap- tupplur

snoring- snarka stomach- mage

Vecka 9.

Läxa till onsdag: Svenska stavning 20 ord.

till torsdag: Ge-frågor. Träna på 50 frågor.

till fredag: Eng rep. 36 ord + text sid 45 och 47.

Orden finns nedan:

Glosor vecka 8:

squad- grupp mixed- blandade

tough- tuff throw-kasta

simple- enkelt lift- lyfta

catch- fånga trust- lita på

practice- öva common- vanlig

teased- retad try out- uttagning

Glosor vecka 7.

cheerleader- hejaklacksledare straight- rak

float- karnevalsvagn wheel- hjul

dragon- drake throne- tron

made of- gjorda av wave- vinka

queen- drottning laugh- skratta

explode- explodera awesome- häftig

Glosor vecka 6.

invite- inbjuda camp-campa

competition- tävling soun like- låter som

bullfrog- padda watch- titta på

in the air- i luften could not- kunde inte

candle- ljus fell asleep- somnade

doorbell- ringklocka groaned- stönade