Kemi

Länk till kemiboken inläst som mp3

http://www.tefy.se/mp3_kemi_lpo2.htm