2017-11-08

Minnesanteckningar forum för samråd 8/11-17

1. Genomgång av föregående protokoll

 • Punkten om bussarna tas upp igen. Problemet för barnen med allergier är bättre. Det har inte varit något problem med fortkörning.

2. Frågor från föräldrar

 • Tempus, uppsägningstid.
 • Var går gränsen om när det behövs mer personal i skolan? Inget konkret svar, men tankarna finns och man försöker finna förslag till lösningar. Mycket är upp till politikerna.
 • Ingen ny skolchef än.
 • Fortfarande stökigt i bussen ibland. Josefin möter upp och pratar med busschauffören om hur resorna fungerat. Det är olika hur barnen upplever bussåkningen.

3. Ida och Britt-Ingers information från förskolan

 • Höstens planering har bestått av:
 • Kotte och Totte, utomjordingar som varje onsdag har fått olika ”människogrejer”
  förklarade för sig av barnen som fått vara experter på områdena, ex. hur man är
  en kompis, kroppen, lika-olika, bokstäver, siffror.
 • Bodil Krokodil, tandhälsan. En del av SALUT- satsningen.
 • Kost och hälsa
 • Älgjakt
 • Matte, mattevägg.
 • Digitala verktyg är något som förskolan har börjat använda sig av, ex. QR-koder och
  PenPal. QR-koderna kan vara kopplade till ex filmer, sånger eller spel som baren
  kommer åt själva via en QR-läsare (gratis program till ex I-pad eller mobil). Det ger
  barnen möjlighet att vara utforskare på egen hand och lära sig mer om t.ex.
  matematik (10-kompisar m.m.) eller bokstäver. QR-koderna erbjuder stora
  möjligheter framledes. PenPal är även det ett effektivt verktyg för bl.a.
  andraspråkselever vid ex. ordförståelse. Även PenPal erbjuder alla barn att själva få
  upptäcka ex. olika sånger eller språk på ett lätt sätt.
 • Maria Sjöblom är vikarie för Ida under hennes barnledighet. Maria börjar på fredag
  v45 och Ida slutar under v46.
 • Bad fr.o.m. v47 på tisdagar. 5 veckor nu på hösten och sedan 5 veckor efter jul. Åk3
  kommer att ha bad med Fredrika skola och går då från sina lektioner i Åsele. Åk5 har
  däremot simträning med sina klasser i Åsele.
 • Lucia. Hur ska det organiseras? Både på morgonen och på Duvan som det har varit?
  Bara på Duvan? Elever från skolan är välkomna att vara med på Snödroppen som
  vanligt. Prata med barnen hemma och återkom med vad ni tycker angående hur stort
  det ska göras.

4. Josefins information från skolan

 • Skolan gick ut hårt med ett väldigt uppskattat och välbesökt 60-års jubileum! Med
  utställningar, besök av tidigare elever, slungbollsmästerskap, filmvisning m.m.
 • Temat just nu är rymden.
 • Efter jul planeras ett tema om identitet och pubertet.
 • Josefin visar skolans likabehandlingsplan som är uppdaterad med punkter som är
  aktuella för eleverna just nu.
 • Samarbetet med Åsele fungerar bättre. Josefin jobbar för en bättre dialog. Mycket
  uppskattat när läraren från Åsele hälsade på i Fredrika innan nuvarande åk3 började
  åka till Åsele. Från föräldrahåll uppkommer att det upplevts som positivt att
  Åselelärarna ringde hem i början på terminen.
 • Ständigt arbete med att få barnen att prata på ett bra sätt till varandra.
  Uppmärksammat det egna ansvaret. Josefin ringer hem när det behövs, vid både bra
  och dåliga händelser.
 • Josefin tar upp elevernas tankar som uppkommit innan mötet. De skulle vilja veta
  vad som krävs för att de skulle få ha all undervisning i Fredrika? Slöjd? Hemkunskap?
  Vad skulle krävas för att högstadiet skulle öppna upp igen? Om det inte går att ha all
  undervisning i Fredrika skulle de i alla fall vilja ha Åseledagen på fredagar (som är en
  kortare dag).
 • Frågan om hjälmtvång vid pulka/skrana tas upp. Alla överens om att det ska vara
  hjälmtvång på skolan.
 • Josefin vill gärna åka på en studieresa till Umevatoriet i Umeå. Hon undersöker
  vidare om och hur det skulle kunna vara möjligt samt om Vattenfall kan vara med
  och sponsra.

5. Information från Yvonné Nordlander, Rektor

 • Maria Sjöblom vikarierar istället för Ida.
 • En process är påbörjad för att rekrytera någon istället för Britt-Inger som går i
  pension till hösten.
 • Det är svårt att hitta vikarier till både skola och förskola. Vilket ställer till det vid ex.
  sjukdom.
 • Det är sökt pengar från projektet Skapande Förskola som riktar sig till barn i åldern
  4-5år. Besked kommer i december.
 • Raketen skolskjutsfritids. Har inte fungerat så bra med tider i Tempus m.m. Sedan är
  det också ett problem att elever säger att de har fått lov från sina föräldrar att avvika
  från fritids (för att t.ex. gå på affären). Ingen kommer dock att få lämna om inte
  personalen har hört något direkt från föräldrarna.

6. Information från Susanne Sjölund, Rektor

 • Susanne berättar om sin nya tjänst som rektor, hon upplever det som både
  spännande och utmanande. Hon berättar att det har varit rätt fullt upp med allt nytt
  men uppmanar oss att höra av sig direkt om det är något. E-post är ett bra
  kontaktsätt, hon kollar e-posten dagligen och svarar alltid.
 • Eleverna i Fredrika skola kommer att få ca 300kr som kompensation för att de ställde
  upp och sålde majblommor.
 • Åk 3 och åk6 har nationella prov i år. Åk6 påbörjar dem nu och åk3 till våren. Dessa är obligatoriska och datumen är redan bestämda.
 • Åsele skolor är hädanefter mobilfria skolor vilket då även innefattar Fredrika skola. Det gäller även alla åldrar, från förskola till högstadiet Det innebär att mobiler inte får användas under skoltid. Mobiler får skickas med på bussen men får bara användas före och efter skoltid, inte på raster.