2017-11-15

Forum för samråd 15/11-2017

Närvarande Susanne Sjölund, Yvonne Nordlander, Carmita Edström, Jessica Olofsson, Annica Bäcklund, Carina Hellman, Inger Ahlqvist, Erika Selin, Mia Orresol, Elisabeth Danielsson, Linda Eriksson, Eva Hansson Böhm, Magdalena Danielsson, Maria Jansson

Sekreterare Carmita Edström

Föregående minnesanteckningar läses igenom och läggs till handlingarna.

Information från enheterna:

Högstadiet:

Åk 9 förbereder sig för nationella prov. De ska testa att komprimera ihop alla prov till två dagar, ett försök som har fungerat bra på andra ställen. De dagar det gäller är tisdag och onsdag vecka 48. Proven är muntliga och är i svenska, engelska och matte. Gymnasievalet närmar sig. Idag har de besökt Tannbergsmässan i Lycksele. Första valet blir i februari. Hanna Persson SYV har två praktikanter hos sig fram till jul. Åk 9 har även fullt upp med Lucia träning.

Åk 8. I höstas gjordes grupperna om och det blev till det bättre. Det rullar på.

Åk 7 jobbar på, de börjar komma in i de nya rutinerna. Det går bättre och bättre. Får påminnas ibland om vissa saker.

Mellanstadiet:

Tidigare i höst genomfördes en streetsport dag som bland annat innehöll dans, parkour, bandy i rullstol mm. En mycket bra dag som eleverna var väldigt nöjda med.

Åk 4 har varit i skogen en del och undersökt lavar och mossor.

28/11 blir det en bandy och hockeydag.

Åk 6 har börjat med nationella prov i svenska engelska och matte.

Åk 5 och Åk 6 har haft en pyjamasdag som var mycket uppskattad.

Rasterna fungerar ok, eleverna umgås gärna mellan klasserna.

Eleverna är trötta på måndagar.

Lågstadiet:

Mycket samarbete mellan årskurserna på lågstadiet. Det har jobbats en hel del med drama och värdegrundsarbete. Det har gett ett gott resultat gällande hur man är mot varandra och pratar med varandra. Barnen har roligt ute på rasterna. Just nu är de mycket åkande i backen, där hjälm är ett krav. De gillar också att leka på stubbarna vid grillhuset.
Åk 1 och 2 har idrott tillsammans vilket vi upplever positivt. Det är ett trevligt klimat på lågstadiet.

Förskoleklass och fritids:

26 stycken barn. Ett härligt gäng. Har jobbats med värdegrundsarbete i höst bland annat via film och böcker. Utvecklingssamtalen är påbörjade. Fritids håller på med en insamling till Musikhjälpen. Kom ihåg att fylla i ALLA ändringar på Tempus. Under lov kom ihåg att fylla i hela dagen om barnet ska vara på fritids. Fritids har haft ett föräldramöte i höst som var uppskattat. Kom ihåg att märka kläder.

Information från föräldrar:
Åk 9 önskar att det ska asfalteras vid cykelställen så att cyklarna står stadigt.

Åk 8: Kritik mot mobilförbudet framförs. En önskan om att man tar del av vad aktuell forskning säger om mobilförbud, om att det är fel väg att gå för att motverka kränkningar via nätet. Om inte skolan tar sitt ansvar och stöttar eleverna i deras utforskande och navigerande på nätet så läggs allt ansvar över på hemmen och vårdnadshavare som inte har kunskaper kan missa viktiga delar.

Om man nu ska ha ett mobilförbud på skolan, varför gäller det endast eleverna och inte lärarna?

Susanne meddelar att beslutet är taget men att det för den skull inte behöver vara beständigt. Tar med sig kritiken och lyfter den.

Det har även kommit fram att det förekommit fall av kollektiv bestraffning på högstadiet. En önskan om att detta lyfts bland lärare och att elever blir informerade om att det är ett brott och att det inte får förekomma. Susanne tar med sig och lyfter det.

Åk 7 En frågeställning om avgiftsfri skola har kommit upp. Det handlar om att en lärare sagt till eleverna att de kunde köpa med sig fika till en lektion, och att var och en skulle handla något och dela med sig så att det räcker till alla. Susanne meddelar att detta inte är ok och hon kommer att lyfta det.
Linda i köket flikar in gällande detta att vi inte heller ska uppmuntra till socker i skolan.

En förälder hälsar och tackar för en bra skola!

Åk 6 En önskan om att det ska finnas möjlighet att köpa fikabiljetter (mellanmål) till eleverna vid långa skoldagar. Så att de kan ta sig en fika på eftermiddagen. Den möjligheten finns i Vilhelmina. Susanne tar med sig detta.

Skolgården, vad händer? När kommer det igång. Yvonne meddelar att det ska ordnas till så att skolgården blir trevligare. En beställning är gjord men frågan är när det blir av. Det ska planteras träd, sättas upp en balansbro, en linbana och en slags paviljong bland annat om planerna går i verket.

En elev har gjort en ritning som överlämnades till Yvonne och Susanne med ett förslag på en ritning på en åttakantig bänk med tak som kan stå mitt skolgården, där man kan sitta.
Vad händer med markiserna på mellan? Enligt tekniska blir det inga markiser, de stänger inte ute värmen.

Åk 5 En önskan om att hemsidan uppdateras så att man kan fylla i blanketter som exempelvis ledighetsansökan direkt på hemsidan och sedan maila iväg direkt. Är det möjligt? Kollas upp!

Åk 4:

Åk 3 Utemiljön så trist! Vad händer? Se svar från Yvonne ovan. Fågelbogungan är saknad. Hoppas det kommer en ny. Yvonne meddelar att den inte bara var eldad på utan även nött i vajern. Är nu borttagen. Prata med era barn om att det eldats på gungan.

År 2 Vad hände med eventuellt farthinder utanför skolan som diskuterades i fjol?
Ligger på tekniska. Ett förslag kom in om att bjuda in tekniska på mötet nästa gång.
Många frågor rör dem.

Markiser? Se svar ovan, blir inga.

Varför har tallarna vid grillstugan tagits bort? Yvonne meddelar att de tagits bort ur säkerhetssynpunkt.

Skolgården är under all kritik nu. Känns inte roligt som förälder att ens barn har tillgång till en sådan trist gård!

Åk 1 En önskan om att föräldramöten läggs vid olika tider så att det inte krockar om man har flera barn på skolan. Yvonne säger att de prövat lite olika varianter för att alla har inte heller varit nöjda med att ha det vid olika tillfällen.

Förskoleklass:

Information från ledning:

Yvonne tog upp vikten om att fylla i och meddela ändringar på Tempus!

Susanne delade ut en blankett med information om mobilfri skola som alla elever och vårdnadshavare kommer att få ta del av.

Nationella prov på gång och pågår i Åk 6 och Åk 9. Inga ledighetsansökningar beviljas under den här tiden.

Vår skolpsykolog går på pappaledigt. Från årsskiftet blir det därför en annan psykolog som kommer att kunnas nås via videolänk och han kommer även att finnas på plats emellanåt på skolan.

Lite annat som kom upp under kvällen: Vissa barn hänger på skolgården på kvällar och helger. Gratis tillgång till wi-fi vilket de naturligtvis tycker är bra. Det händer att barn emellanåt går upp på taken på skolan, prata med de om risken. Susanne meddelar att de inte kan stänga av wi-fi på kvällar och helger eftersom lärarna ibland jobbar då. Prata även med era barn om att det eldas en hel del i grillringen, prata med barnen om riskerna. Blåviksskolan är också ett tillhåll för ungdomar. Ta gärna en sväng förbi där på fredag och lördagkväll och kolla läget.

En fundering om det informeras i klasserna om alkohol och droger redan på mellanstadiet eftersom det framkommit att elever på mellan druckit alkohol. Det är på högstadiet som det främst pratas om det. Kan det vara något för Pernilla att ta upp och prata om på mellan?

JÄTTEGOD mat på skolan som är uppskattad av både elever och lärare.
Önskeveckan gillade barnen skarpt!

Ett tips! Följ kostverksamhetenasele på instagram och ta del av all god mat som läggs upp där.