Lärplattformen – Quiculum

Åsele Centralskola har en ny lärplattform för bland annat administration, kunskapsuppföljning (omdöme, betyg m m), kommunikation och närvaro. 

Ett system för alla verksamheter
Oavsett om du har barn i förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem eller gymnasium så kommer din kontakt med skolornas administration att ske i Quiculum. Du kommer exempelvis att frånvaroanmäla via Quiculum oavsett vilken verksamhet de tillhör, och som vårdnadshavare behöver du endast använda ett system.

I Quiculum kommer du att hitta bland annat:

  • Schema för elever i skolan
  • Schema för vistelsetider i förskola och fritidshem
  • Planering i skola/förskola
  • Bedömningar och betyg i skolan
  • Frånvaroanmälan
  • Nyheter
  • Meddelandefunktion

Inloggningssätt
För att kunna logga in i Quiculum på ett enkelt säkert sätt använder ni BankID.
Saknar du BankID kan du få ett användarnamn och ett lösenord av oss.

Loggar in gör du på adressen nedan:
https://asele.quiculum.se/login

Här finns en manual för vårdnadshavare hur man använder Quiculum:
Användarmanual för vårdnadshavare

Anmäl frånvaro
Som vårdnadshavare kan man sjuk- frånvaroanmäla sitt barn direkt i Quiculum.
Det går fortfarande att göra anmälan via E-post eller telefon till expeditionen.
Hur man anmäler frånvaro via systemet

Se elevs schema
Elevens schema visas på systemets startsida. Schemat visar aktuella lektioner, vilket innehåll som är planerat för lektionen samt registrerad närvaro.
Hur man ser schema

Se elevs närvaro
I Quiculum kan du se ditt barns närvarostatistik.
Hur man ser närvarodetaljer

Se ditt barns betyg
Visa betyg

Se elevs omdöme och bedömningar
I Quiculum finns det möjlighet för dig som vårdnadshavare att ta del av ditt barns kunskapsutveckling t.ex. i form av omdömen i skolans ämnen som ges i samband med utvecklingssamtal. Åsele Centralskola har valt att inte använda funktionen bedömning (där kontinuerlig dokumentation ev. förs) då det inte går i linje med Läroplanen för grundskolans (Lgr-22) och övriga styrdokumentens riktlinjer.
Hur man ser omdömen

Nyheter och meddelanden
Kommunikation mellan hem och skola kommer till stor del att skötas via funktionerna meddelande och nyheter. Meddelande är för dialog och nyheter för allmän information.
Hur man läser, filtrerar och svarar på meddelanden
Hur man läser nyheter

Fritids/Förskola
Anmäl frånvaro
Ange standardtider för hämtning och lämning
Ta del av dokumentation
Lägga in vistelsetider under lov

Quiculum-appen
Quiculum finns även som app till din telefon. 
I appen kan du till exempel anmäla frånvaro, läsa nyheter och skriva meddelanden, se schema, läxor och prov.

Ladda ner appen från Google Play
Quiculum Google Play

Ladda ner appen från AppStore
Quiculum i AppStore

Vi ser gärna att ni som vårdnadshavare loggar in och uppdaterar era kontaktuppgifter som E-post och mobilnummer i Quiculum.
Hur man ändrar sina inställningar

Fler manualer på Quiculums supportsida hittar du här