2021-05-11

Minnesanteckningar Forum för Samråd 2021-05-11

Närvarande: Susanne Sjölund, Anita Eriksson, Maria Jansson, Erika Sellin, Jessica Oderstål, Annicka Bäcklund, Carina Hellman, Maria Orresol, Eva Hansson Böhm, Sylvia Schöne, Jessica Olofsson.

 1. Susanne öppnar möter och hälsar alla välkomna.
 2. Till sekreterare väljs Jessica Olofsson.
 3. Susanne går igenom föregående mötesanteckningar.
 4. Förskoleklass förbereder övergången till klass 1. Kan inte göra fysiska besök pga Covid.
  Försöker undvika byten av personal och har mindre utelek, då barnen har svårt att hålla avstånd.

  Lågstadiet – Årskurs 1 har gått igenom bokstäverna och håller nu på att knäcka läskoden.
  Årskurs 2 är delade i 2 grupper. Har haft två veckor med både distans-, fjärr- och närundervisning. Ska ha två friluftsdagar innan skolavslutning.
  Årskurs 3 har en BFU-elev. Har jobbat med forntiden och byggt broar. Det är oroligt ute på rasterna varför det nu alltid är lärare ute.

  Mellanstadiet – Även här är det mer lärare ute på lunchrasterna. Prata med barnen om att hålla avstånd.
  Årskurs 4 har varit på Trillen på utflykt och även provat på distansundervisning.
  Årskurs 5 har haft distansundervisning. En utedag.
  Årskurs 6 har haft ersättningsprov för nationella prov. Det är matte kvar som sker v. 20. Det var svårt med distansundervisningen i åk 6.

  Högstadiet – Det har varit en tuff vår. Har haft mindre grupper för att undvika trängsel. Idrott har till mestadels skett utomhus och man har olika lunchtider. Fjärrundervisningen har fugerat så bra det går. Kemi och matte har utförts med fjärrundervisning. Men man har fått prova på både fjärr-, när- och distansundervisning. Man får inte ut eleverna på PRAO.
  Årskurs 7 har jobbat mycket med värdegrunden.
  Årskurs 8 har haft digitalt möte med Malgomajskolan då inga fysiska träffar är möjliga i dagsläget. De jobbar med arbetslivet och ska ha en utflyktsdag till Björnlandet v 22.
  Årskurs 9 hade muntliga nationella prov under höstterminen. Gymnasieinfo för föräldrar kommer i slutet av Maj.
 5. Det har varit stor smittspridning av Covid under våren, men den har minskat. Det finns i dagsläget inga fall inom skolan. Alla uppmanas att hålla restriktionerna som är förlängda till 23/5 i Västerbotten.
  Man tackar vårdnadshavarna för samarbete och förståelse under utbrottet.
  Man jobbar med skolavslutningen, men den kommer inte att bli som vanligt. Svårt att förbereda då man inte vet hur dagsläget ser ut på avslutningsdagen.
  Skolan har fått en ny kurator, Kristina Bäck. Elevhälsoteamet vill att föräldrarna håller koll på hur barnen mår och vad dom gör.
  TSI (tidigt samordnade insatser) ett projekt som pågår fram till 2023. Där har man gjort en film som ligger på skolans hemsida. Gå in och titta på den!
  Man jobbar idag med arbetsorganisationen för nästa läsår.
 6. Från föräldrarnas håll så undrade åk 4 om man får behålla Karin. Men det är inte klart än.
  Åk 5 undrar varför man inte kan välja Spanska som språk. Skolan har krav på att ha 2 språk och då har man valt Tyska och Franska.
  Åk 9 tycker att schemaändringarna denna termin har varit jobbig. Det blev mycket matte.

INFO OM SKOLAVSLUTNINGEN KOMMER PÅ HEMSIDAN!

Vid pennan: Jessica Olofsson