Teknik

Läxa ”Uppfinningar” – till Mån 6/9

Ta reda på tre olika uppfinningar som Du tycker har varit viktiga för mänskligheten eller kanske bara för dig. Skriv en kort motivering till varje varför du tycker att just dessa är viktiga.