Styrdokument

SÅ HÄR FUNGERAR ÅSELE KULTURSKOLA:

Alla elever i årskurserna 3-9 i Åsele Kommun erbjuds möjlighet att anmäla sig som elev vid Kulturskolan. Även äldre ungdomar erbjuds möjlighet. 
Anmälan gäller tills vidare.
Om en elev vill sluta vid Kulturskolan meddelas läraren. Vi har ingen möjlighet att återbetala avgiften om eleven slutar mitt i termin. 

Om läraren är sjuk,

Vi har väldigt svårt att hitta en vikarie om någon av oss blir sjuk. 

Vi kommer att meddela på Kulturskolans facebook sida (Åsele Kulturskola) om någon av oss är sjuk. 

Hittar vi ingen vikarie så måste vi ställa in lektionen. Blir det mer än fyra inställda lekitoner/ läsår då kommer hälften av avgiften återbetalas. 

Om eleven är sjuk,

Vi förväntar oss att vårdnadshavaren meddelar oss om eleven är sjuk. Anmälan kan göras via sms eller mejl till Petri Kivimäki tel 070- 382 5427 mejl petri.kivimaki@aselecentralskola.se 

Frågor gällande undervisning och verksamhet ska i första hand tas med Petri Kivimäki (Musikledare). 

Från och med åk 3 (2020) kan man anmäla sig att spela,trumpet, blockflöjt, tvärflöjt, saxofon (sopransaxofon från ÅK3, altsaxofon ÅK5), gitarr, bas, trummor, sång, piano.

Byte av instrument bör ske i samband med ordinarie anmälningsperiod, dvs. maj månad,
och anmäles till läraren i god tid.
Om speciella skäl finns kan byte vid annan tidpunkt komma ifråga.

FASTA MUSIKARRANGEMANG:

Höstkonsert. 1-2 konsert i musiksalen eller på större lokal. Elever från och med ÅK4 medverkar.
Lucia i samarbete med Åsele Centralskola (ÅK9 elever), Kyrka, Lions och studieförbunden.

Vårkonsert. 1-2  konsert i musiksalen eller på större lokal. Elever från och med ÅK4 medverkar. 

Sveriges Nationaldag. Samarbete med Åsele Kommun, studieförbund, Hembygdsförenig. 

Skolavslutning, samarbete med Åsele Centralskola, alla stadier medverkar. 

Under sommarlov gör Kulturskolan samarbete med Åsele Musik- & Teaterförening med “Åseles gatumusikanter”. 

TIDSPLAN:

Anmälan: Anmälningsblankett lämnas ut v.19/20 – i anslutning till prova på-dagen med ÅK2.
Anmälan skall vara inlämnad senast v.24
Inkomna anmälningar bearbetas under studiedagarna vid läsårets slut.
Elev som får plats meddelas när skolan börjar i augusti. Elev som ev. inte får plats meddelas om detta och ställs i kön.
Betalning sker via inbetalningsavi som skickas ut i oktober månad. Ingen återbetalning av avgift om eleven slutar mitt i terminen.
Elev som en gång anmält sig till musikskolan räknas som inskriven till dess målsman skriftligt eller muntligt meddelar att eleven vill sluta vid Kulturskolan.
Efteranmälningar behandlas i mån av plats.

Kostnad: För spelåret 2020-21 är avgiften
för första eleven 1000:-
fr.o.m. andra eleven/syskon 600:-   

Instrumenthyra 500kr/ läsår. Spelböcker bekostar eleven själv.

MÅLSÄTTNING:

 • Har för avsikt att utöka möjligheterna till ensemblemusicerande i mån av resurser. 
 • Öka den utåtriktade verksamheten genom att samarbeta med bl.a. kommunens övriga musik- och kulturliv.
 • Samarbeta med Åsele Centralskola, Lucia och skolavslutning. 
 • Medverka till att skapa schemamässigt goda förutsättningar för eleverna att delta i orkester-/ensemble- spel.
 • Elever som så önskar bör beredas möjlighet till undervisning i musikteori som ett komplement till instrumental undervisningen och som en förberedelse för eventuella fortsatta musikstudier.

DIN ROLL SOM FÖRÄLDER ÄR VIKTIG!

Ditt barns intresse för musik ställer också krav på aktiv medverkan av dig som förälder:

 • Informera dig om hemuppgifter.
 • Ge tid, plats och ro för hemarbetet.
 • Besök lektionerna.
 • Besök musikevenemang tillsammans med barnet.

ELEV PÅ KULTURSKOLAN MÅSTE:

 • Ha ett fullgott övningsinstrument.
 • Skaffa det material som läraren föreskriver.
 • Öva regelbundet på de hemuppgifter som ges.
 • Komma punktligt till varje lektion.
 • Meddela i så god tid som möjligt om han/hon inte kan komma p.g.a. sjukdom eller annat tungt vägande skäl, annars riskerar eleven att mista sin plats.

För att klara av detta behöver eleven mesta möjliga stöd och uppmuntran i hemmet!