TEMPUS

 Inom förskolor och fritidshem i Åsele Kommun används ”TEMPUS” som schemaläggare för barn vid vistelse vid dessa verksamheter.

Vad är Tempus?

 Tempus är ett webb-baserat verktyg för närvaroregistrering speciellt utformat för förskola och fritidsverksamhet. Tempus hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro.

 Tempus gör det enkelt att sätta scheman hemifrån via dator eller smartphone, dygnet runt. Det blir även lättare att skicka meddelanden om t.ex. barnens frånvaro, och vem som hämtar barnet, då Tempus gör det möjligt för både avdelningens personal och den administrativa enheten att få direkt tillgång till denna information. Tempus visar dig som vårdnadshavare bland annat när barnet anlänt om det åker själv till fritids, och också när det loggar ut.

Hur kommer ni igång med Tempus?

 Gå in på sidan https://home.tempusinfo.se/tempusHome/ där ni kan trycka på knappen “Skaffa konto”. Följ sedan informationen för att få inloggning och lösenord. 

Varför ska ni använda Tempus?

 Av flera anledningar. Det är är plattformen vi använder för att se barnens tider, när de ska vara på fritids. Om ett barn inte har tider inlagda har de egentligen inte rätt till fritids = lediga. Om ett barn inte har tider inlagda finns de heller inte med i matberäkning vid måltider som köket planerar. Detta kan innebära att det finns barn som blir utan mat/mellanmål då det inte finns nog mycket. Har ert barn specialkost är detta också viktigt för köket att veta i god tid. Vid en eventuell brand är det också av högsta vikt att vi i personalen vet om just ert barn ska vara närvarande eller inte!

Personalen har tillsynsansvar över barnen i skolan. Om ett barn inte dyker upp trots att det finns tider lagda måste personalen höra av sig till förälder/vårdnadshavare om det inte meddelats annat. Har barnet inga tider lagda har personalen heller inte tillsynsansvar över den eleven.

Tänk på det här när ni lägger tider i Tempus!

  Barnets fritidstid läggs exklusive skoltid, dvs ni måste lägga in tider två gånger under en dag om barnet behöver tillsyn både morgon och eftermiddag. Alla klasser har olika sluttid och/eller avgångstid vid skolskjuts. Exempel; Kim behöver tid både morgon och em. Han kommer klockan 07:10 och ska hämtas av vårdnadshavare på em klockan 15:15. Då lägger ni tiden 07:10-08:00 på morgonen. Klockan 08:00 börjar skoldagen och då går de till respektive klassrum. När skoldagen slutar, t ex 13:10, så lägger ni en ny tid för fritids. Då lägger ni in 13:10-15:15. Åker ert barn skolskjuts på morgonen lägger ni tid beräknat från när de ungefär anländer på morgonen, fram till klockan 08:00 då skoldagen börjar. På tempus ser då fritidspersonalen när de ska beräknas komma och gå, vilket är viktigt för vårt tillsynsansvar och om de t ex ska komma/åka iväg med taxi/buss, vem som hämtar, om de ska hem själv/med kompis etc.

OBS! Tider för ert barn i Tempus skall vara registrerat minst 2 veckor i förväg!