Fritidssamtal

Om ni önskar ett samtal med fritidspersonalen om ert/era barn, ta kontakt med någon av oss så kommer vi överens om en tid som passar.

Heli, Jenny och Andreas

Telefon:  0941-141 22                 Mobilnummer:  0738386544