2017-05-22

Forum för samråd 20170522

1. Mötet öppnas av rektor.

2. Sekreterare Hanna H.

3. Föregående minnesanteckningar läses upp av Yvonné, finns på skolans hemsida.

4. Info från enheterna:

 • Förskoleklass/Fritids: Under fritidshemssatsningen har en x-tra anställd jobbat
  på Raketen. På tisdagar och torsdagar har dom ätit mellis inne på Raketen.
  Funkat bra!
  Det har varit dålig uppslutning på enkäten. Utvärderingen kommer efter
  sammanställningen.
  Det finns mycket kläder kvarglömda på skolan. Kolla i lådan i ”slussen” om ni
  saknar något.
  MÄRK BARNENS KLÄDER/SAKER!
 • År 1: Jobbar med våren.
  Utvecklingssamtal.
 • År 2: Utflykt. Jobbar på bra.
  Fredrikaelever besöker klassen
 • År 3: Har avslutat nationella proven och forntid. Ska börja med sex och samlevnadskunskap.
 • År 1-3: Ska ha en brännbollsdag.
 • År 4-5: Utvecklingssamtal, har haft en bandy-hockey dag och en pimpeldag.
 • År 4: Har varit på batterijakt. Hur många kilon dom samlat ihop finns info om på hemsidan.
 • År 5: Fredrikaelever besöker klassen.
  Bibelstudier.
 • År 6: Har avslutat nationella proven och haft en dag men fågelskådning då
  dom såg 27 olika arter.
 • År 4-6: Sista veckan ska det vara en fotbollsdag.
  Norrlandsoperan – eleverna har fått röra sig efter instruktioner i hörlurar.
  Personalen har beslutat att 4-6 inte ska sjunga på skolavslutningen.
 • År 7: Tuffar på med sitt.
 • År 8: Har varit till Björnlandet = Fantastisk dag. Där har dom fått göra diverse experiment och uppgifter. Har varit på gymnasiebesök i Vilhelmina för att kunna börja ”tänka” på sina val. Till hösten får eleverna besöka speciella program dom är intresserade av.
 • År 9: Har avslutat nationella proven.
  Är komplediga 2/6.
 • År 7-9: Har fått träffa 2 killar från Nordcirkus. Tillsammans med dom har dom provat t.ex. balansövningar och jonglering. Eleverna har varit uppdelade klassvis. På skolavslutningskvällen kommer det att vara musik, korvgrillning, tävlingar, motorträff och ”häng med kompisar” på Hembygdsområdet som ordnas av Kommunen, IFO,  skola och fritidsgården. Kl. 21-01. Föräldrar uppmanas att vara ute den kvällen. Uppvaktning på skolavslutningen skall ske i hemmet och inte på skolan. Högstadiet har haft mobilfri-skola i 2 v. Enkäten som lärare och elever gjort kommer efter utvärdering.

5. Föräldrafrågor:

 • Varför får 4-6:an inte stå på scenen och sjunga på skolavslutningen? Se svar
  under år 4-6.
  Förslag från forumet: Bilda en kör med dom elever i 4-6 som VILL sjunga.
 • Positivt är att maten blivit mycket bättre.
 • Utemiljön: Se info från rektor.
 • Idrottslektioner: Går det att få en dag emellan?
 • LUSLAPPEN TILLBAKA!

6. Info från rektor:

 • Idrottsplanering finns på skolans hemsida.
 • ”Första-skoldags- välkomnade”. Nått för att samla klassen/klasserna.
 • Första skoldagen till hösten slutar kl. 13.10 för alla.
 • Sista skoldagen på vårterminen slutar kl. 13.10 för alla. Bussarna går hem då.
  Info kommer på hemsidan.
 • Positivt att maten blivit bättre.
 • Skolan har avtal med Rova Sjögren Psykolog: Johan Långström 1 gng/mån på torsdagar. 4 tim. via videolänk övriga torsdagar.
 • Skolgården: Ett företag har kollat på skolgården och gjort en offert.
  Handlingsplan.
  Mera gröna ytor. Genbäcks plantskola ska plantera buskar och träd till hösten.
  (Ev.)
  Söka pengar från Boverket för bättre utemiljösaker.
 • Skapande skola: F-klass- år 3 har haft musik.
  4-6 Norrlandsoperan.
  7-9 Nordcirkus.
  Har varit mycket musik, bio mm från förskolan – högstadiet.
 • Mobilfri skola 7-9 (se under år 7-9)
 • Fritids/sommarförskola är v. 28-31 på Renen.

7. Slut.

Vid pennan: Hanna H