År 8

Klassföreståndare:

emma.naslund@aselecentralskola.se

lena.kjallgren@aselecentralskola.se

malin.aman@aselecentralskola.se

pauline.court@aselecentralskola.se