År 6

V. 34

Välkommen till år 6, onsdag den 21 aug kl 8.00. Alla samlas i Barbros klassrum! Dagen slutar kl 13.00.

Obs! Skolskjutsarna avgår kl 13.10

Barbro, Anna och Heratch