År 2 Veckans kom ihåg

Att komma ihåg v 21

Grupp 2:1 
Tisdag: Biblioteksbesök, det sista för detta läsår.
 Onsdag: Idrott- inne, ombyte och duschsaker Läsläxa, 
Torsdag: LOV
Fredag: LOV 
Måndag: LOV
Grupp 2:2
Onsdag: Biblioteksbesök, det sista för detta läsår. Läsläxa 
Torsdag: LOV
Fredag: LOV
Måndag: LOV