Läxhjälp

Tider för läxhjälp höstterminen 2019

Högstadiet: (sal 1)
Ht 2019: Tisdagar 15.00 – 16.00