Läxhjälp

Tider för läxhjälp vårterminen 2020

Mellanstadiet: (Daivas klassrum)
Vt 2020:
Måndag 14.50 – 15.50
Onsdag 15.10 – 15.40

Högstadiet: (sal 1)
Vt 2020:
Tisdagar 15.00 – 16.00