Musik

Läxa till fredag 20171013

Ackordspel, gitarr.

Följande ackord:

Em, G, D, C

Material finns hos Petri om du inte har fått det.