År 3

Välkomna till År 3

Vi är ute varje dag oavsett väder, så kom ihåg kläder efter väder!

Information till vårdnadshavarna:Vid sjukanmälan samt övrig frånvaro ring  på tel. 14126. Det är säkrast att ringa kl:7.45-8.00. Sjukanmälan kan även göras till skolexpeditionen tel 14100.

erika.selin@aselecentralskola.se

zuzana.zecova@aselecentralskola.se