År 3

Till vårdnadshavare i årskurs 3

Hej!

Under kommande läsår 2023/24 har vår skola, tillsammans med många andra skolor i Västerbotten och Örnsköldsvik, ett pågående samarbete med Umeå universitet genom att delta i forskningsprojektet ”Att knäcka läskoden”.

Projektets mål är att öka kunskapen om vilka undervisningsmetoder som bäst kan stödja elever som behöver träna sin läsning lite extra.

Här kan du läsa mer om projektet: https://www.umu.se/nyheter/4-miljoner-till-forskningsprojekt-om-tidiga-insatser-for-lassvaga_11199259/  

Under höstterminen 2023 ska projektet startas upp och inför det vill vi testa läsförmågan hos alla elever i nuvarande årskurs 3. Inför testningen, som tar ca 10 minuter och som genomförs i helklass under v.17, kommer eleverna att få titta på en kort film som informerar om projektet på ett elevanpassat sätt.

Om elevens läsning visar sig vara osäker i den första testningen så görs en till testning individuellt eller i liten grupp för att ta reda på om eleven behöver träna mer på sin läsning. Ni kommer i så fall att erbjudas att delta i projektet och får mer information i slutet på maj.

Önskar du mer information så är du välkommen att kontakta projektledare Yvonne Knospe (yvonne.knospe@umu.se) eller den ansvariga pedagogen på ditt barns skola. I Åsele är det speciallärare Eva-Lotta Sandström
                        (eva-lotta.sandstrom@aselecentralskola.se).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är ute varje dag oavsett väder, så kom ihåg kläder efter väder!

Information till vårdnadshavarna: Vid sjukanmälan samt övrig frånvaro ring  på tel. 14126. Det är säkrast att ringa kl:7.45-8.00. Sjukanmälan kan även göras till skolexpeditionen tel 14100.

nalita.gulin@aselecentralskola.se