År 3

Välkomna till År 3

Vi är ute varje dag oavsett väder, så kom ihåg kläder efter väder!

Information till vårdnadshavarna: Vid sjukanmälan samt övrig frånvaro ring  på tel. 14126. Det är säkrast att ringa kl:7.45-8.00. Sjukanmälan kan även göras till skolexpeditionen tel 14100.

nalita.gulin@aselecentralskola.se