Svenska som andraspråk

Välkommen till undervisningen i Svenska som andraspråk för år 7!

Här finns material, tips och länkar som kan vara bra att ha.

_________________________________________________________________

LEXIN från Språkrådet

LEXIKON: http://lexin.nada.kth.se/lexin/

ILT Inläsningstjänst – studiehandledning och begreppa

https://www.inlasningstjanst.se/

Förstå kunskapskraven – på arabiska

http://www.ur.se/Produkter/191194-Forsta-kunskapskraven-arabiska-Att-utveckla-ett-resonemang#Om-serien

MY STUDY WEBB

Videolektioner och övningar i kemi, fysik, biologi, matematik, svenska och engelska:

http://www.mystudyweb.com/common/index.action

Webbmatte – från Stockholms stad

Genomgångar, instruktionsfilmer och övningar på svenska, arabiska, engelska, spanska, persiska, polska, ryska och somaliska. Nivå år 6-9.

http://www.webbmatte.se/

Språkträning – bland annat UTTAL:

http://www.kardialarande.com/kurs-b-c-och-d.html

Uttalsträning

Här kommer en länk till de hemuppgifter du har fått för att träna ditt uttal:

UTTAL – upplägg för elev1

UTTAL anteckningar från genomgångar

http://pratar.weebly.com/

ELEVHJÄLP

ELEVHJÄLP häfte med mallar – NYASTE

HJÄLPMALL GENRER

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK:

Kunskapskrav Ssa – MATRIS egen med skillnad mot Svenska