Kalender år 9

Läxhjälp – läsåret 18/19 i sal 3

Vt: Måndag 14.15- 15:15, Torsdag 14:40 – 15:40

______________________________________________________________

V3

onsdag: svenska: Novellerna skrivs klara och lämnas in i slutet av svensklektionen.

Torsdag

Eng 9A: Redovisning (se listan på classroom)

______________________________________________________________

V4

Tisdag

Eng 9A: Redovisning 

Eng 9B: Redovisning

Torsdag

Eng 9B: Redovisning

_______________________________________________________________

v.5

Onsdag

Fysik 9B: Atom och kärnfysik. Prov på ord och begrepp samt inlämning av skrivuppgift ”Vår strålmiljö”

_____________________________________________________________

V7

Onsdag

SO: Förhör världens länder 

_____________________________________________________________

V8

Onsdag

Biologi- 9A: Prov i genetik

Torsdag

Biologi- 9B: Prov i genetik

HK 9:1 – Prov ”Konsumentekonomi”. Sal 9

_____________________________________________________________

V9

Måndag

HK 9:3 – Prov ”Konsumentekonomi”. Sal 9.