Raketen

Ni finner fritids Raketen en trappa ner vid slussen i mellanstadiebyggnaden.