Kalender År 8

Läxhjälp – läsåret 19/20

Ht: Tisdag, 15-16, sal 1

____________________________________________________________


V45

Måndag

Prov kemi s 4-8

Torsdag

Eng – Verbprov

___________________________________________________________

V46

Tisdag

Spanska: Text och glosor st. 13

Torsdag

HK 8:1 – Prov Näringslära. Samling sal9

________________________________________________

v.47

__________________________________________________

V.48

Måndag

Fysik 8.1: Prov Värmelära. (Läs sidorna 16-22. Titta på de labbar vi gjort. Det finns också studieuppgifter att träna på, sid 31-34 med facit)

__________________________________________________________

v.49

Tisdag

Fysik 8.2: Prov Värmelära. (Läs sidorna 16-22. Titta på de labbar vi gjort. Det finns också studieuppgifter att träna på, sid 31-34 med facit)