Kalender År 8

Läxhjälp i sal  6

Läxhjälp ht-23 start v.36

Sal 6

Tisdag 15:10-16:00

Onsdag 15:10-16:00 

Torsdag 15:10-16:00

________________________________________________________________________________________

V. 39

Torsdag

Eng: verb 31-40

Eng (Paulines grupp): muntlig övning i par under lektionen (material på classroom för att träna)

8:2 Prov religion. Judendomen

Fredag:

tyska: svaga verb och ”haben” i presens, ord i TB S.7-13

Idrott: Kartteckentest- finns att träna i classroom

________________________________________________________________________________________

V. 40

Måndag

Eng: verb 41-50

Torsdag

Eng : Prov ”Crimes and mysteries” Vad du ska ha koll på finns i Classroom

Fredag

Franska: verbe PRENDRE

Matteprov kap 1

________________________________________________________________________________________

V. 41

Torsdag

Eng: verb 51-60

8:2 Prov religion. Kristendomen

Matteläxa 5 s.270 uppg 7,8 och 9

________________________________________________________________________________________

V. 41

Torsdag

Eng: verb 61-70

________________________________________________________________________________________

V. 42

Torsdag

Eng: verb 71-80

________________________________________________________________________________________

V. 43

Måndag

Fy: prov kap 5 Ljus.

Torsdag

Eng: verb 81-90

8:2 Prov religion. Islam

________________________________________________________________________________________

V. 45

Torsdag

Eng: verb 91-103

8:1 Kemiprov kapitel 7 om organisk kemi

Matteläxa 7 s.272 uppg 8,9 och 10

__________________________________________________________________________________

v.46

Måndag

8:2 Kemiprov kapitel 7 om organisk kemi

___________________________________________________________________________________

v.47

Torsdag

8:2 Prov religion. Hinduism

Fredag

Matteprov kap 2

______________________________________________________________________________

v.48

Matteläxa 9 s.274 uppg. 7+8

________________________________________________________________________

v.49

Torsdag

8:2 Prov religion. Buddism

_______________________________________________________________________

v.50

Matteläxa 10 s.275 uppg 1-6

____________________________________________________________________________

V.9

______________________________________________________