Kalender År 8

Läxhjälp i sal  6

Måndag: 14.35-15.10 

Onsdag: 15.05-15.50

Fredag: 14.20-15.00 

_______________________________________________________________________________________-

V.8

Torsdag

_______________________________________________________________________________________

V.9

Måndag

Biologi 8.1 Prov om Samlevnad, relationer och samtycke. Se Classroom

Torsdag

Biologi 8.2 Prov om Samlevnad, relationer och samtycke . Se classroom

________________________________________________________________________________________

v. 11

Tisdag 14/3: Restuppgifter/omprov: 12-15.05

Omprov/rester: salar -> biologi + fysik

Övriga: sal 3 12:00-13:30  + sal 1 13:10-13:50 + sal 6 13:30-15:00 

____________________________________________________________________________________

v. 12

v. 13

Måndag

8:2 Eng: lämna in ch.1-7 frågor Holes

fredag

tyska: prepositioner (de tre olika grupperna) Se din minigrammatik och de övningar vi gjort.

franska: test på frågeord

_____________________________________________________________________________________________

v.13

Matteläxa 16 sid 281 uppgift 8+9

________________________________________________________________________________________

v. 14

Måndag

8:2 Eng: lämna in ch.8-17

Tisdag

8.1 + 8.2 Samhällskunskap: PROV – Demokrati, diktatur, politik och styrelsesätt – se Classroom för vad du ska läsa på

Onsdag

Ma 8.1 + 8.2 Matteprov kap-4.

___________________________________________________________________________________________

V.16

_________________________________________________________________________

v.17

Måndag

8:1 och 8:2 fysikprov kapitel 8, elektricitet och magnetism.

_______________________________________________________________________________________

v.20

Matteläxa 19 uppgift 8+9

____________________________________________________________________________

V.9

______________________________________________________