Kalender År 8

Läxhjälp i sal 3

Mån 15.00-15:45
Ons 15.10-15.40
Fre 14.25-15.00
___________________________________________________

V37

Måndag

Eng: Verb 11-20

___________________________________________________________________________________

V38

Måndag

Eng Verb 21-30

Onsdag

Franska: de som har varit frånvaro v. 36 och/eller 37 måste göra alla övningarna beskrivit på classroom

Torsdag

Eng 8:1 – Lämna in My animal legend

Fredag

Franska: test om verbe ALLER i nutid

___________________________________________________________________________________

V39

Måndag

Eng: Verb 31-40

fredag

tyska: Minst 12 självvalda egenskapsord. Finns i Classroom

________________________________________________________________________________

v.41

tisdag 12/10

Ma prov kap 1.

_____________________________________________________________________________________

V45

Torsdag

Eng: Verbprov

______________________________________________________________________________________

V47

Tisdag

Hk 8:1 – Prov Näringslära. Läs dina anteckningar. Provet är i sal 9.

_____________________________________________________________________________________