Engelska

Engelskan i 7:an är 2 timmar per vecka (måndagar och torsdagar). Vi som undervisar är Annika Bäcklund, Björn Persson och Eva-Lotta Sandström.

På lektionerna jobbar vi med olika typer av texter, arbetsuppgifter, muntliga övningar, hörövningar, diskussioner, grammatik, film, böcker, musik m.m.

Målet är att lägga goda grunder för att kunna använda språket så bra som möjligt i tal och skrift, att förstå det man hör, ser och läser och att kommunicera och göra sig förstådd så bra man bara kan.

Engelska lär man sig i alla möjliga sammanhang även utanför skolan genom att se film, lyssna på musik, spela data- och tv-spel, kommunicera via nätet och IRL med människor som talar språket m.m. Det tycker vi är bra!

Från och med höstterminen 2016 har du tillgång till din engelskbok via inläsningstjänst. Där loggar du in med din skolmejladress och det lösenord du fått av oss. Där kan du lyssna på texter och övningar i en hastighet som passar dig, så mycket du känner att du kan, vill och behöver.

OBS!

Man kan träna sina glosor på nätet!

Gå in på www.liber.se/glosmaskin.
Leta reda på 7-9, English och hitta din bok. Sedan finns glosorna till alla olika arbetsområden (till de gröna texterna). Där kan du markera de ord du vill träna på!