Fysik

v.3

Torsdag.

Fysik 8:1 Prov Arbete Energi och Effekt (Häfte, anteckningar och undersökningar)

Här finns en länk till fysikboken där man kan få den uppläst:

http://www.tefy.se/mp3_fysik_lpo1.htm