2016-11-17

Föräldraforum 2016-11-17

  1. Elisabeth Ayvazian hälsar oss välkomna.
  1. Sekreterare väljs och det blir Inger. A
  2. Sista mötet var i Maj 2016. Yvonne. N går igenom protokollet från den träffen och det läggs till handlingarna. Protokoll skickas ut via mail till alla representanter, det kommer även att läggas ut på Hemsidan.
  1. Från enheterna:

Alla stadier – utbildning för personal: All personal går en utbildning i språk och kunskaps utvecklande arbetssätt. Därför blir barnen ledig en extra dag på våren den 27/3 eftersom all personal då är på utbildning. Skolavslutningen blir därför flyttad till den 16/6. Info lapp kommer

Fritids: Arbetar på, lugnt och bra. Inget arbete inför musikhjälpen i år, utan det blir nästa år. Fritids finns på Instagram #MeteorenRaketen (eller tvärt om, pröva er fram). OBS! det läggs enbart ut bilder på vad de gör/gjort på fritids, inga bilder på barnen.

Lågstadiet: Lugnt, Fröken Anna N i tvåan ska vara borta – så Marie J vikarierar på hennes tjänst, och Emil. N kommer istället för Marie.

Alla barn i förberedelse klass 2-6 ska nu gå ut i klasserna med stöd av Sylvia. S, Helena, Carolin och Annika. L.

Mona-Lill. S är numera speciallärare på lågstadiet.

Mellanstadiet: det är så roligt med alla aktiva barn på rasterna. Det är mycket som händer, lekar, spel bandy m.m. Mycket roligt!

6:an har påbörjat de nationella proven.

4:an deltar i skolklassikern – rörelse och idrott i grupp.

Nya speciallärare – Carina Hellman matte i huvudsak

Ragnhild Larsson språk i huvudsak

Högstadiet: Det rullar på…..

9:an är på väg in i gymnasievärlden – de har besökt både Vilhelmina och Lycksele.

De har även haft Yrkesbesök av Blåljus Kåren på skolan – polis, räddningstjänst och Akutbil.

De tränar för Lucia. Lucian kommer i år att vara i Kyrkan!

Nationella prov pågår.

8:an och 7:an har tittat på Carmen via Webbsändning från Dalhalla

7:an smälter så sakteliga in i rytmen på högstadiet

Kerstin sjukskriven, de har istället Carlos som är född i Colombia men bott större delen av livet i USA, men bor här nu.

På Högstadiet har de i stort sett i år 3 grupper i de flesta ämnena, vilket är mycket bra!

  1. Frågor och synpunkter från föräldrarna:

Parkeringar: Är fullt på Lilla parkeringen. Mycket personal bilar som står där. De ska INTE stå där den är till för föräldrar och besökare till skolan! Det finns personalparkeringar på ”gamla hockeyplan ” bredvid Vulken samt på badhusets parkering.

OBS! Dropzon bakom lågstadiet! Parkera EJ där! Meningen är att man enbart ska stanna och släppa av barnen/barnet och sedan köra vidare.

Hemsidan: Behövs städas upp, struktureras upp/om.

  • Lägg gärna ut idrottsplanering för även lågstadiet på hemsidan så kan föräldrar gå in och kolla vad som är aktuellt just den veckan.
  • Att det för varje klass läggs ut start tider och sluttider för varje dag, samt vars i veckan t.ex., idrott, slöjd, hemkunskap och bild ligger.

Välkomnande första skoldagen: Det behöver förbättras, det behövs mer tydlighet, vars man som elev/familj ska vara sin första skoldag! Gäller speciellt för lågstadiet men kan nog även vara bra för mellanstadiet – för tänk på de nya 4:orna! För det är inte lätt att vara ny och finna ut vars man ska och vilken byggnad som är låg, mellan respektive högstadiet hos oss – inga skyltar finns på husen, och många dörrar är det med små skyltar.

Förslag från andra skolor togs upp. Att man t.ex. Kan samlas ute på skolgården alla lärare och rektor och hälsa alla Välkommen till nytt år, med t.ex. Musik och positiv stämning samt att man har något kännetecken för varje klass/lärare. Så att barn och familjer känner sig välkomna!

På den skola detta gjordes som ex kom från, så samlades lärarna ute på skolgården till musik och feststämning och rektorn hälsade alla välkomna. För att alla barn skulle hitta sin lärare och klass rum så presenterade de sig och hade som kännetecken en stor hatt – lätt att hitta.

Klasslistor med telefonnummer önskas: De behöver uppdateras. Klassrepresentanterna för föräldraforumet får i uppdrag att uppdatera dem när de fått listor av Mona på exp.

Skolmaten: Det behövs mer variation av specialkosten. Mer varierad meny, många äter dåligt eller inte alls, blir mer vanligt i 7.an på högstadiet när de har en annan frihet att lämna skolgården och gå på samhället. Barnen behöver äta bra mat så de orkar med skolan.

6.Info från skolan
Den 1/1-17 så går Kokerskan Lisbeth i pension och ny organisation för alla kök är på gång så vilken som är ny kokerska för skolan ej helt klart.

Hockey/Bandy dag: Blir den av? Det beror på om det finns lärare så att de kan leda de olika grupperna. Kan man kanske fråga om det finns föräldrar som kan hjälpa till den dagen?

Skolpsykolog: Finns ej i dagsläget. Upphandling för skolpsykolog pågår, det kommer att bli en för Åsele, Dorotea och Strömsund. I nuläget så köps det in skolpsykolog från Umeå, fram tills det är klart.

Farthinder: förbi skolan på 30 km gatan. Skrivelse till tekniska är gjord.

Skolgården: Skolgårdens utformning – mer kreativitet. Skolan jobbar med ett företag- lekmiljöplanerare, som tittar på hela skolgården. De tittar både på högstadiets gård, stora skolgården framför låg och mellanstadiet samt gården bakom högstadiet där ”grillrittan” finns. Förslag kommer.

Diskussionen fanns där ändå från föräldrar om att det är viktigt med träd på skolgården- just nu är den som en öken och speciellt på soliga vår sommar och höst dagar. Det samtalas om hur viktigt det är även i relation till den heta solen och hudcancer, samt att det främjar lek och rörelse. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har i uppdrag från regeringen att arbeta med dessa frågor gällande miljön på skolgårdar och förskole gårdar, det finns en broschyr som heter ”Skolskyddsfaktorer – sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn” (finns hos SSM), det finns även länkar från SSM till Boverket gällande skolgårdar och dess miljö. Det är fler än vi i Åsele som behöver förnya våra skolgårdar. Vad som man kommer fram till i och med planering av skolgården kommer på nästa forum säkert.

Markiser: på mellanstadiet. Ligger på investeringsbudgeten.

Riktlinjer för Mobil telefoner: Det arbetas med att ta fram riktlinjer för mobiltelefoner och dess användning under skoltid Riktlinjerna ska gälla alla från årskurs 1 till 9. Vi föräldrar på forumet tycker det är mycket bra – ser fram emot riktlinjen!

Kulturpengar: Våren 2017: högstadiet – nordcircus, mellanstadiet – interaktivt deltagande ”Koreografen”, Lågstadiet – Musik. Det ska sökas nya kulturpengar för nästa skolår!

Elisabeth tackar för visat intresse.

Vid tangenterna Inger. A