Engelska

Engelskan i 9:an är 2 lektionstimmar per vecka. Vi som undervisar är Annika Bäcklund och Pauline Court.

På lektionerna jobbar vi med olika typer av texter, arbetsuppgifter, muntliga övningar, hörövningar, diskussioner, grammatik, film, tv-serier, böcker m.m.

Målet är att lägga goda grunder för att kunna använda språket så bra som möjligt i tal och skrift, att förstå det man hör, ser och läser och att kommunicera och göra sig förstådd så bra man bara kan.

Engelska lär man sig i alla möjliga sammanhang även utanför skolan genom att se film, lyssna på musik, spela data- och tv-spel, kommunicera via nätet och IRL med människor som talar språket m.m. Det tycker vi är bra!