Matematik

9:an 

Matematikplanering  vt-20 åk 9

Vecka Må  60 min On  60 min To  75 min Läxa
2 Lov Lov 3.4 Kvadratrötter
3 3.5 Pythagoras sats 3.5 Blandade uppg
4 Repetition Repetition Prov kap 3
5 4.1 Procent 4.1 4.1 13: 1-6
6 4.2 Förändringsfaktor 4.2 4.2
7 4.3 Funktioner 4.3 4.3
8 4.4 Linjära funktioner 4.4 4.4 15: 1-7
9 4.5 Tillämpning l. f. 4.5 4.5
10 Lov Lov Lov
11 4.6 Proportionalitet 4.6 NP Sv 16: 1-7
12 Blandade uppg Repetition Prov kap 3+4
13 träna mer/fördjupning 5.1 Sannolikhet 5.1
14 5.2 Träddiagram NP NO 5.2
15 5.3 Komplementhänd. Träna Np Ma B+C Programmering 18: 1-7
16 Lov Lov Lov
17 5.3 Träna Np Ma D NP Eng
18 5.4 Kombinatorik 5.4 Lov 20: 1-7
19 5.5 tabeller och diagram NP SO 5.5
20 Repetition NP Ma B+C repetition/fördjupning
21 Prov kap 4+ 5 Programmering Lov
22 6.1 Taluppfattning 6.2 Algebra 6.3 Geometri
23 Lov 6.4 Samband Programmering
24 Slutprov

Matematikboken på internet:

www.matematikbokenxyz.se

Länk till matematikbokens webbappar