Matematik

9:an 

Matematikplanering ht-19 

Åk 9 ht 19 Måndag 

60 min

Onsdag 

60 min

Torsdag

75 min

Läxa
45 2.4 Procent och ekvationer  2.4 + Träna Np Ma A 2.4 + Programmering
46 2.5 Proportioner 2.5 Proportion + Träna Np Ma A 2.5 Läxa 8

Sid 331

Uppg. 9-10

47 Repetera Np Ma A + Np En Np Sv
48 Prov kap 1+2 Intro geometri

3.1 Spegling och symmetri

  3.1 + Programmering
49 3.2 Likformighet 3.2 3.3 Skala Läxa 10

Sid 336

Uppg. 5-10

50 LOV 3.3 3.4 kvadrater och kvadratrötter
51 3.4 3.5 Pythagoras sats 3.5
52-1 JULLOV

Matematikboken på internet:

www.matematikbokenxyz.se

Länk till matematikbokens webbappar