Matematik

9:an 

Matematikplanering  ht-20 åk 9

9:an 

Matematikplanering ht-20 (preliminär)

Vecka
Mån
60 min
Tisdag
60 min
Onsdag
45 min
Torsdag
60 min
Läxa
34
1.1 Talmängder
35
1.1
1.2 Negativa tal
1.2 
1.2
Läxa 1 sid. 318 uppg.9-12
36
1.3 Potenser
1.3
1.4 Räkna med potenser
1.4
37
1.4
1.5 Små tal och tiopotenser
1.5
1.5
38
1.6 Räkna med tiopotenser
1.6 
Programmering
1.6 
Läxa Tema sid 55 uppg. 1217- 1220
39
Repetition
Prov kap 1
Träna mera/ fördjupning 
Algebra
2.1 Uttryck och mönster
40
2.1
2.1
2.2 Förenkling av uttryck
2.2
41
2.3 Ekvationer
2.3
Programmering
2.3
Läxa 6 s.328 uppg 9-12
42
2.4 Procent och ekvationer
2.4
Träna Np Ma A
2.4
43
2.5
Proportioner
2.5 
Träna Np Ma A
2.5
Läxa 8 s.332 uppg. 11-12
44
HÖSTLOV
45
Repetition
Prov kap 1+2
Intro geometri
3.1 Spegling och symmetri
3.1  
46
Programmering
3.2 Likformighet
3.2
3.2
Läxa 10 s. 336 uppg. 7-12
47
3.3 Skala
+ Np En
Np Ma A
Np Sv
3.3
48
3.3
3.4 kvadrater och kvadratrötter
3.4
3.4
49
3.5 Pythagoras sats
3.5
3.5
Repetition
Läxa 12 
s. 339
 uppg. 1-6
50
LOV
Prov kap 3
Träna mer/fördjupning
4.1 Procent
51
4.1
4.1
Programmering
Julmatte
JULLOV
Matematikboken på internet:

www.matematikbokenxyz.se

Länk till matematikbokens webbappar