År 1

Från kl 7.45 finns tillsyn ute på skolgården så vi vill inte att barnen kommer till skolan förrän kl 7.45 om de inte har fritidsplats.

Vi är ute varje dag oavsett väder, så kom ihåg kläder efter väder!

carina.ingelsson@aselecentralskola.se