År 1

Från kl 7.45 finns tillsyn ute på skolgården så vi vill inte att barnen kommer till skolan förrän kl 7.45 om de inte har fritidsplats.

Vi är ute varje dag oavsett väder, så kom ihåg kläder efter väder!

Frånvaro skall ALLTID meddelas via skolplattformen Quiculum eller till Mona på skolkontoret. Det går bra att maila eller ringa personalrummet lågstadiet 141 26 eller  skolkontoret (Mona) 141 00 ( före kl 8)