Svenska som andraspråk

Välkommen till undervisningen i Svenska som andraspråk för år 9!

Här finns material, tips och länkar som kan vara bra att ha.

______________________________________________________________________________

TEMA MODERSMÅL från Skolverket

http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/

 

LEXIN från Språkrådet

LEXIKON: http://lexin.nada.kth.se/lexin/

BILDTEMAN: http://lexin.nada.kth.se/lang/bildteman/

ANIMATIONSTEMAN: http://lexin.nada.kth.se/lang/lexinanim/

 

LIBERS BEGREPPSMASKIN

https://digitalt.liber.se/begreppsmaskin/#

 

HEJ SVENSKA – interaktivt stöd för inlärning av svenska språket

 http://www.hejsvenska.se/deploy/index.html

 

Förstå kunskapskraven – på arabiska

http://www.ur.se/Produkter/191194-Forsta-kunskapskraven-arabiska-Att-utveckla-ett-resonemang#Om-serien

 

MY STUDY WEBB

Videolektioner och övningar i kemi, fysik, biologi, matematik, svenska och engelska:

http://www.mystudyweb.com/common/index.action

 

Webbmatte – från Stockholms stad

Genomgångar, instruktionsfilmer och övningar på svenska, arabiska, engelska, spanska, persiska, polska, ryska och somaliska. Nivå år 6-9.

http://www.webbmatte.se/

 

LÄSA AKTIVT

Ett stöd att använda när du läser olika texter.

LÄSA aktivt

 

Språkträning – bland annat UTTAL:

http://www.kardialarande.com/kurs-b-c-och-d.html

 

Uttalsträning

Här kommer en länk till de hemuppgifter du har fått för att träna ditt uttal:

UTTAL – upplägg för elev1

UTTAL anteckningar från genomgångar

http://pratar.weebly.com/

 

ELEVHJÄLP

ELEVHJÄLP häfte med mallar – NYASTE

HJÄLPMALL GENRER

 

INFORMATION – SVENSKA SOM ANDRASPRÅK:

Svenska som andraspråk KURSPLAN med ämnets syfte och centralt innehåll 7-9

Kunskapskrav Ssa – MATRIS egen med skillnad mot Svenska