Komihåg

_____________________________________________________________________________________________

V 23

Måndag: ledig dag- Sveriges Nationaldag

Tisdag: 

Onsdag:

 Idrott 6:1- i se drottsplaneringen

      6:2- se idrottsplaneringen

Torsdag:

Fredag:

Läxhjälpen måndagar kl.15.00-15.45 och torsdagar kl. 14.50-15.30

Påminn era ungdomar att ladda datorer inför skoldagen, enligt avtalet ligger ansvaret hos eleven/vårdnadshavaren.

_____________________________________________________________________________

Komihåg

v24

Måndag:  Idrott, se idrottsplaneringen

Tisdag: Eleverna får träffa sin mentor.

Onsdag: Städning av bänkar -ta med något att bära med ditt material hem.

Idrott, se idrottsplaneringen.

Torsdag: Utflykt till Blåviken.

Ta med något att dricka ur, att äta med, samt att äta ur. Eget fika får man ta med.

Dagen slutar kl.13.00. Skolskjutsen går kl.13.10.

På kvällen träffas vi på Hembygdsområdet kl 17.45. Vi samlas klassvis och ser på avslutningen. Efteråt bjuder skolan på fika till eleverna.

Fredag: SOMMARLOV