Veckoplanering

V 3

Måndag: Idrott – innegympa.

Onsdag: Idrott -bad 

Läxor:  

Fredag: Rep.prov glosor

V 4

Måndag: Idrott – innegympa.

Tisdag: Friluftsdag Åslia, se separat papper.

Onsdag: Idrott – BAD

Läxor:

Onsdag: Glosor, tabelltest 3-4:ans tabeller

Fredag: Engelska text, Hansel and Gretel Act 1,  läsa med flyt och kunna översätta.