Kom ihåg

V 9

Måndag: idrott – se planering.

Tisdag: Mellanstadiet har friluftsdag på Åslia – vi åker slalom, skidor och madrass. Se det papper som eleverna fått.
Samling i klassrummet kl. 8.00
Avresa från bussfickan vid skolan kl. 8.45
Återresa från Åslia till skolan kl. 13.00
Återsamling:   i klassrummet när vi kommit tillbaka till skolan och vi fortsätter enligt schema

Torsdag: Idrott – se planering,

Fredag: Läxa engelska: oregelbundna verb

V 8

Karin är sjukskriven t o m onsdag, vikarie Barbro Axelsson. Vid frånvaro anmäl till Mona på skolexpedotionen eller via Quiculum

Måndag: idrott – se planering.

Torsdag: Idrott – se planering, Karin är åter i tjänst.

Fredag: Läxa engelska: oregelbundna verb

V 7

Karin är fortsatt sjukskriven, vikarie Barbro Axelsson. Vid frånvaro anmäl till Mona på skolexpedotionen eller via Quiculum

Måndag: idrott – se planering. Barbro borta, vikarie Sanna Nordlander

Tisdag: Tobaksfri duo

Torsdag: Idrott – se planering, Omprov i kemi – instuderingsfrågor finns på Classroom.

Fredag: Läxa engelska: oregelbundna verb

V 6

Karin är fortsatt sjukskriven, vikarie Barbro Axelsson. Vid frånvaro anmäl till Mona på skolexpedotionen eller via Quiculum

Måndag: Idrott utgår. Vi ser film på Kulturhuset 12.00 – 14.00. De slutar direkt efter filmen.

Tisdag: Samernas nationaldag: Samling i matsalen 8.00 – 9.00 Elin Nejne och Alva Fjellström kommer och träffar eleverna och pratar om deras vardagsliv som samer, de kommer också prata om filmen, som vi såg i måndags.

Onsdag: Idrott – se planering,

Fredag: Läxa engelska: oregelbundna verb

V5

Karin är fortsatt sjukskriven, vikarie Barbro Axelsson. Vid frånvaro anmäl till Mona på skolexpedotionen eller via Quiculum

Måndag: idrott – se planering

Onsdag: Idrott – se planering, prov i kemi – instuderingsfrågor finns på Classroom.

Fredag: Läxa engelska: oregelbundna verb

V4

Karin är sjukskriven, vikarie Barbro Axelsson. Vid frånvaro anmäl till Mona på skolexpedotionen eller via Quiculum

Måndag: idrott – se planering

Tisdag; 6:2 går till biblioteket.

Onsdag: Idrott – se planering

Fredag: Läxa engelska: oregelbundna verb