Samhällskunskap

Välkommen till undervisningen i Samhällskunskap!

Här hittar du material som är av nytta för ämnet.

Undrar du något så fråga din lärare på skolan eller maila på: förnamn.efternamn@aselecentralskola.se

___________________________________________________________

Träna BEGREPP i Samhällskunskap 

Här kan du träna ord och begrepp till det arbetsområde som du jobbar med:

http://webbapp.liber.se/so-s-samhalle/#

___________________________________________________________

TIPS för att nå kunskapskraven i SAMHÄLLSKUNSKAP (och andra ämnen)

När vi har pratat om kunskapskraven i ämnet Samhällskunskap har jag förklarat för er att det går dela in dessa i 1. faktakunskaper och 2. användning av faktakunskaper – att resonera. Vi har gått igenom och jobbat med ord, begrepp och uttryck som man kan använda när man resonerar (t.ex. häftet: ELEVHJÄLP häfte med mallar – NYASTE) men det kan ändå vara svårt att förstå vad som menas med att resonera och hur man kan tänka och gå tillväga när man gör det. Här kommer en kort film från UR.se som förklarar det:

På arabiska:

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/08/31/pa-arabiska-att-utveckla-ett-resonemang-i-svenska/

Ett annat tips är filmen som förklarar vad nyanserade resonemang och komplexa samband i kunskapskraven för Samhällskunskap är:

På arabiska:

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/08/31/pa-arabiska-forsta-kunskapskraven-nyanserade-resonemang-och-komplexa-samband-i-samhallskunskap/

_____________________________________________________________________________

INFORMATION SAMHÄLLSKUNSKAP:

Översikt SO 7-9

Kunskapskrav SAMHÄLLSKUNSKAP (2)

Modell The big five