Bild

Vårterminen i år 9 består till största delen av ett konsthistoriejobb med ett antal praktiska övningar i olika tekniker, samt en mindre teoretisk del som består av inläsning på en konstnär och redovisning av densamma.

De olika delarna består av:

Kopia – av en barnboksillustration

Framsida – med god layout plus en egenhändigt gjord namnskylt.

Eleverna väljer en konstnär som de sedan ska jobba med, läsa in sig på och få inspiration av. Tre olika tekniker ska användas:

Skulptur – i valfritt material (blanda gärna)

Målning – acrylmålning på grundad målarpapp

Blyertsteckning – där eleverna använder sig av skuggpennor 2b eller 4b för att få fram många olika gråtoner.

Alla arbeten utför i A4-format och sätts sedan samman till ett häfte som under redovisningen visas upp för klasskamraterna.

REDOVISNING:

  • Berätta om konstnären i 3-4 minuter (man kan ha hjälp av stödord men får inte läsa innantill.
  • Visa en typisk bild som din konstnär gjort. Beskriv den.
  • Visa dina egna arbeten och berätta om dem.

-Hur tänkte du när du valde motiv?

– Vad vill du uttrycka med konstverket?

-Hur har du gjort och vilket material har du använt?